Värdeutveckling

Värdeförändring

Efter justering för investeringar i projekt om 1 272 miljoner kronor, genomförda försäljningar om 59 miljoner kronor och förvärv om 139 miljoner kronor återstår en värdeökning om 1 065 miljoner kronor under 2013. Värdeökningen motsvarar drygt 3 procent. Värdeökningen uppgick till knappt 4 procent för fastigheterna i distrikt Västerort/Innerstad och drygt 4 procent i distrikt Sydväst. Värdeökningen i distrikt Sydöst uppgick till 1,5 procent. Värdeuppgången förklaras huvudsakligen av överenskommelsen med hyresgästföreningen om höjda bostadshyror för 2013. Marknadsvärdet per kvadratmeter ökade 5,4 procentenheter under 2013. Det genomsnittliga marknadsvärdet per kvadratmeter har ökat med 28 procent de senaste fem åren. Värdet har ökat varje år utom 2009 då det minskade med cirka 1,0 procent.

Bedömt marknadsvärde

Det sammanlagda marknadsvärdet för hela beståndet, uppskattat som summan av de enskilda objektens marknadsvärden, bedömdes i värderingen till 33,2 (30,8) miljarder kronor. Detta motsvarar 18 015 (17 100) kronor per kvadratmeter för bebyggda fastigheter.

Värdeutveckling 2009-2013
År Marknadsvärde, Mkr Förändring, % Kr/kvm Förändring, %
2009 26 956 -0,8% 14 069 -1,0%
2010 27 308 1,3% 15 019 6,8%
2011 29 177 6,8% 15 902 5,9%
2012 30 800 5,6% 17 100 7,5%
2013 33 215 7,8% 18 015 5,4%