Innerstaden/Västerort

Distriktet består av innerstadens stadsdelar, Liljeholmen och närområdena väster om innerstaden. I innerstaden finns den största andelen av beståndet på Södermalm och i västerort finns det största antalet bostäder i Hässelby och Rinkeby.

Antal fastigheter: 129

Antal lägenheter: 8 908

Lägenhetsarea: 537 258

Medelstorlek, kvm: 60

Medelhyra kr/kvm jan 2014: 1 227

Lokalarea, uthyrbar: 71 875 

Ekonomisk information

Distrikt Innerstad/Västerort med 35 procent av beståndet står för 39 procent av Stockholmshems totala hyresintäkter. Normhyrorna varierade mellan 972 kronor per kvadratmeter och år i hustypen Klassicism och 1 631 kronor per kvadratmeter och år i nyproduktion. Räknat per kvadratmeter var intäkterna 1 244 kronor och driftnettot per kvadratmeter var 627 kronor.

Hustyp och normhyror 2012
Antal lägenheter Normhyra kr/kvm, januari 2014
Sekelskifte -1920 23 1 057
Klassicism 1920-1930 47 972
Funktionalism 1930-1940 1 407 1 177
Folkhemmet 1940-1950 826 981
Grannskapet 1950-1960 1 927 977
Storskalighet 1960-1970 1 390 973
Kvartersstaden 1970-1980 602 1 221
Nymodernism 1990-2000 24 1 315
Nyproduktion 2000- 1 507 1 631

 

Underhåll

I Innerstaden/Västerort satsades totalt 49 (157) miljoner kronor på underhållsåtgärder under 2013. Gårdar, cykelhus och lekplatser har upprustats i Beckomberga, Bromsten, Hässelby strand och Åkeslund.

Fasader har underhållits i ett flertal områden men det mest omfattande arbetet har skett i Beckomberga där ytterligare ett av Stockholmshems ovanliga runda hus har putsats om och återfått sin ursprungliga färg. I Traneberg har fönsterbyte skett vilket förväntas ge en bättre inomhusmiljö och energibesparing.

I fastigheten Linjalen på Södermalm har dörrar bytts i allmänna utrymmen och trapphusen målats, även i Traneberg har trapphusmålningar genomförts i flera fastigheter.

I Beckomberga har dockningsstationerna till sopsugen bytts ut och elektronisk bokning i tvättstugan installerats och elserviserna bytts ut inför femtiotalsupprustningen som också genomfördes i området under året på Bällstavägen 210-218.

I fastigheter på Bromstensplan och Vasastaden samt i två fastigheter på Södermalm har hissarna underhållits vilket också lett till en mer energibesparande drift.

Femtiotalsupprusning har slutförts i tre områden i Beckomberga, Blackeberg och Hässelby strand. I Nockeby har två lokaler byggts om till lägenheter.

I våra fastigheter uthyrda till SHIS Bostäder har flera underhållsåtgärder utförts, till exempel arbetet med utbyte av dörrpartier har fortsatt på våra fastigheter på Södermalm och i Stadshagen. Även ett omfattande arbete med att bygga om pentryn och bort kokvrår har genomförts i fastigheterna på Södermalm.

Under 2014 fortsätter nybyggnad av 192 lägenheter på Södermalm, 153 lägenheter i Årstadal/Liljeholmen samt 146 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden.