Sydväst

Distrikt Sydväst omfattar större delen av områdena Älvsjö, Skärholmen, Rågsved samt delar av Hägersten-Liljeholmen. Mer än halva beståndet återfinns i stadsdelarna Solberga, Västertorp, Rågsved, Sätra och Skärholmen.

Antal fastigheter: 128

Antal lägenheter: 8 149

Lägenhetsarea: 525 143

Medelstorlek, kvm: 64

Medelhyra kr/kvm jan 2014: 1 080

Lokalarea, uthyrbar: 50 193

Ekonomisk information

Marknadsområde Sydväst står för 30 procent av Stockholmshems totala hyresintäkter. Normhyrorna varierar mellan 888 kronor per kvadratmeter och år i hustypen Storskaligheten och 1 426 kronor per kvadratmeter och år för nyproduktion. Räknat per kvadratmeter var intäkterna 1 049 kronor. Driftnettot per kvadratmeter låg på 378 kronor.

Hustyp och normhyror i sydväst
Antal lgh Normhyra kr/kvm, januari 2014
Sekelskifte -1920 210 974
Klassicism 1920-1930 0 0
Funktionalism 1930-1940 998 1 127
Folkhemmet 1940-1950 2 914 977
Grannskapet 1950-1960 881 990
Storskalighet 1960-1970 1 447 888
Kvartersstaden 1970-1980 589 1 061
Nymodernism 1990-2000 0 0
Nyproduktion 2000- 897 1 426

 

Underhåll

I Sydväst satsades totalt 75 (104) miljoner kronor på underhållsåtgärder under 2013. Gårdar och lekplatser rustades upp i flertalet av marknadsområdets ingående områden. I Västertorp utfördes omläggning samt ommålning av yttertak. Fasad- och fönsterrenovering pågick i Gröndal samtidigt som entrépartierna målades i Skärholmen.

När det gäller målning har trapphus målats i Västertorp, Solberga och Skärholmen. Tvättstugor har renoverats i Skärholmen och Sätra.

I Västertorp utfördes en större källarupprustning, i det så kallade Trygghetspaketet, i samband med att de liggande källaravloppen byttes.

Energisparåtgärder genomfördes i Solberga genom ombyggnad av ventilation och installation av värmeåtervinning, ett likvärdigt projekt påbörjades även i Aspudden. Radonförebyggande åtgärder utfördes i Sätra och Rågsved.

Ett första steg inför installation av elektroniskt låssystem togs i Aspudden. Det utfördes även ett belysningsprojekt som en direkt följd av en trygghetsvandring. Trygghetsskapande åtgärder utfördes även i Solberga där belysningen i källare och trapphus kontrollerades.

I Gröndal förbättrades förutsättningarna för en väl fungerande sophantering. En energibesparande hissrenovering utfördes i Skärholmen. Femtiotalsupprustning utfördes på bred front i Västertorp. Smalhusupprustning påbörjades på två platser i Gröndal.

Under 2014 fortsätter nybyggnaden av 102 lägenheter i Solberga och 276 lägenheter i Västertorp för SHIS Bostäders verksamhet. Byggstart planeras för 14 radhus i Mälarhöjden.