Sydöst

Distrikt Sydöst består av Enskede, Skarpnäck och Farsta samt större delen av Årsta och Vantör. Stockholmshems bestånd omfattar främst hus i Hökarängen, Bagarmossen och Skarpnäck.

Antal fastigheter: 126

Antal lägenheter: 8 339

Lägenhetsarea: 512 501

Medelstorlek, kvm: 62

Medelhyra kr/kvm jan 2014: 1 059

Lokalarea, uthyrbar: 68 722

Ekonomisk information

Marknadsområde Sydöst står för 30 procent av Stockholmshems totala intäkter. Normhyrorna för Stockholmshems bostäder i Sydöst varierar mellan 907 och 1 459 kronor per kvadratmeter och år. Den lägsta normhyran har fastigheter byggda på femtio- och sextiotalet. Räknat per kvadratmeter var intäkterna 1 041 kronor. Driftnettot per kvadratmeter var 213 kronor i Sydöst.

Hustyp och normhyror i sydöst
Antal lgh Normhyra kr/kvm, januari 2014
Sekelskifte -1920 0 0
Klassicism 1920-1930 0 0
Funktionalism 1930-1940 648 1 185
Folkhemmet 1940-1950 3 558 980
Grannskapet 1950-1960 713 907
Storskalighet 1960-1970 1 387 910
Kvartersstaden 1970-1980 1 260 1 051
Nymodernism 1990-2000 60 1 301
Nyproduktion 2000- 243 1 459

 

Underhåll

I Sydöst satsades totalt 146 (156) miljoner kronor på underhållsåtgärder under 2013. I Bagarmossen genomfördes det mest omfattande underhållsarbetena under året med femtiotalsupprustning innefattande stambyte av såväl stående som liggande stammar med tillhörande badrumsupprustningar och källarupprustningar. Tillgängligheten och tryggheten förbättrades med hissrenoveringar och nya förråd, sanktioneringar, belysning och målning i källarna och i trapphusen. Även värmeåtervinningsåtgärder och trapphusmålningar genomfördes i vissa fastigheter.

Gårdar och lekplatser upprustades i Hammarbyhöjden, Johanneshov, Stureby, Årsta, Enskede och Enskededalen i varierande omfattning.

I Hökarängen har takbyte genomförts samtidigt som fönster renoverats och målats, även i Hammabyhöjden har fönster, fasader och dörrar åtgärdats för att minska energiförbrukningen.

En omfattande renovering av flera tvättstugor har genomförts i Skarpnäck.

Värmeåtervinningsåtgärder som tar tillvara energin i frånluften har tillsammans med ventilationsombyggnader genomförts i Hökarängen. Även hissrenoveringar och projektering av hissinstallation för att förbättra tillgängligheten har genomförts i Hökarängen. Också i Skarpnäck och Bagarmossen har fastigheternas hissar renoverats.

I Hökarängen som tidigare femtiotalsupprustats har nu även liggande stam i källaren bytts och källarna har upprustats samt trygghetsskapande åtgärder genomförts.

Smalhusupprustningar har genomförts i Årsta och Gubbängen, med det har samtliga fastigheter byggda på fyrtiotalet upprustats i distriktet.