Nyproduktion och ombyggnad

Färdigställd och pågående nyproduktion

Under året 2013 färdigställdes 205 (477) bostäder. De flesta av dessa lägenheter byggdes i närförorter som Aspudden, Midsommarkransen och Liljeholmen. De totala projektkostnaderna uppgick till drygt 362 (1 222) miljoner kronor. Nybyggnation av 672 (401) lägenheter påbörjades under 2013 och vid årsskiftet 2013/2014 uppgick pågående nyproduktion till 917 (1 072) lägenheter. Under 2014 beräknas 117 lägenheter färdigställas.

Färdigställd nyproduktion
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Aspudden Staven 14 032 15 28,0 1,9 Nyproduktion
Kittelflickaren 5 032 15 28,0

1,9

Nyproduktion
Kungsholmen Välmågan 5 250 23 28,0 3,0 Nyproduktion
Mariehäll Skalman 1 235 31 58,0 3,6 Nyproduktion
Midsommarkransen Ormbunken 2 031 48 126,0 5,7 Nyproduktion
Nockeby Storlogen 2 178 5 8,7 0,3 Ombyggnad lokaler till lgh
Skarpnäck Skarpa By 1 111 38 57,0 5,6 Ombyggnad lokaler till lgh
Liljeholmen (Årstadal) Årstadalsskolan 4 246 30 29,0 3,5 Nyproduktion
Summa     205 362,7 25,5

 

Pågående nyproduktion
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Gröndal Spantet 6 036 5 4,5 0,7 Ombyggnad, lokal till lgh
Hjorthagen Töfsingdalen 1 257 141 420,0 25,6 Nybyggnation
Liljeholmen Golvläggaren 1 248 153 480,0 24,1 Nybyggnation
Midsommarkransen Buxbomen 2 031 26 68,0 3,1 Nybyggnation
Murgrönan 2 031 12 12,0 1,5 Nybyggnation
Solberga Tektiten 1, Malakiten 2 & Agaten 2 261 102 212,0 12,0 Nybyggnation
Södermalm Tygeln 1 095 202 767,0 41,0 Nybyggnation
Västertorp Bjällerkransen 5 228 276 371,0 20,3 Nybyggnation
Summa     917 2 334,5 128,3

 

Planerad nyproduktion

Antalet beräknade byggstarter under 2014 är 743 (543). 230 av dessa lägenheter byggs i Mariehäll och 152 i Norra Djurgårdsstan. Stockholmshem söker också löpande markanvisningar hos Stockholms stad för att nå nyproduktionsmålen på        2 000 nya lägenheter under mandatperioden 2011-2014. Sökandet av markanvisningar kompletteras även med ett aktivt arbete att förvärva projektfastigheter eller pågående nyproduktionsprojekt. Av de projekt som ännu inte igångsatts vid årsskiftet hade Stockholmshem tilldelats mark för 166 lägenheter i två projekt med planerade byggstarter under 2014. Dessa projekt upplåts med tomträtt av Stockholms stad.

Planerad nyproduktion
Stadsdel Kvarter/ adress Byggstart Antal lgh
Gröndal Spantet 6 2014 5
Mälarhöjden/ Bredäng Utsikten 2014 14
N:a Djurgårdsstaden Hornslandet 2014 152
Skärholmen Kalvholmen 1 2014 102
Mariehäll Linaberg 19 2014 230
Årstadal Syllen 3 2014 240
Totalt     743

 

Byggstarter 2011-2014

 

Byggstarter 2011-2014
2011 678
2012 401
2013 543
2014 1312

 

Upprustning och ombyggnad

Ombyggnad av det äldre beståndet

Stockholmshem har ett bostadsbestånd som till nära 80 procent består av fastigheter byggda fram till och med sjuttiotalet. Detta ställer krav på företaget att bedriva ett omfattande underhållsprogram för att fastigheterna ska motsvara moderna krav och behålla sitt reala värde. Ombyggnader och upprustningar har till stor del skett i två olika program - dels de så kallade smalhusupprustningarna av hus byggda på trettio- till fyrtiotalet och dels fastigheter i generationen efter, som benämns femtiotalsupprustning.

Smalhusupprustning

Smalhus är 8-10 meter djupa lamellhus med genomgående lägenheter byggda i slutet av trettiotalet fram till slutet av fyrtiotalet. I smalhusen görs en genomgripande men varsam ombyggnad, där lägenheterna moderniseras samtidigt som ursprungliga kvaliteter bevaras. Under 2013 färdigställdes 65 (201) lägenheter i smalhus, vilket motsvarade en kostnad på 63,5 (187,5) miljoner kronor.

Femtiotalsupprustning

Femtiotalsupprustning innebär stambyte i badrum och kök, renovering av badrum samt modern standard på elinstallationer i lägenheten. Fastigheterna är främst byggda på femtiotalet, men upprustningen gäller även hus byggda i slutet av fyrtiotalet och början av sextiotalet innan miljonprogrammet startade. Vid femtiotalsupprustning bor hyresgästen normalt kvar i lägenheten under tiden den åtgärdas. 1 083 (1 218) lägenheter färdigställdes under 2013, vilket motsvarade en kostnad på 287 (282,5) miljoner kronor. Den höga takten i upprustningarna är en del av åtgärdspaketet Stimulans för Stockholm. Under 2014 kommer 184 lägenheter att renoveras klart vilket innebär att Stockholmshems totalt har renoverat ca 9 200 lägenheter.

Miljonprogrammet

Under 2013 har ett omfattande inventeringsarbete genomförts i samtliga områden byggda under sextio-, sjuttio- och åttiotalet vilket omfattar cirka 8 500 lägenheter. Inventeringens syfte var att ta fram ett underlag för hur underhållet av dessa bostadsområden ska gå till. Inventeringen genomfördes utifrån bland annat bostädernas funktion och användbarhet, utemiljö och gårdar, energianvändning samt tillgänglighet. Under 2014 kommer inventeringen användas för att ta fram den strategiska åtgärdsplan som ligger till grund för genomförandet av kommande upprustningsarbete.

Färdigställda ombyggnader 2013
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Bagarmossen Rotemannen 2 061 162 42,9 1,3 50-talsupprustning
Bagarmossen Stadsfogden 11 061 104 27,6 0,8 50-talsupprustning
Bagarmossen Proberaren 2 061 101 26,8 0,8 50-talsupprustning
Bagarmossen Registratorn 1 061 40 10,6 0,3 50-talsupprustning
Bagarmossen Parmmätaren 1 061 77 20,4 0,6 50-talsupprustning
Blackeberg Filippinern 1 059 80 21,2 0,7 50-talsupprustning
Blackeberg Persern 1 059 20 5,3 0,2 50-talsupprustning
Beckomberga Sjuksköterskan 1 062 29 7,7 0,2 50-talsupprustning
Gubbängen Pärllimmet 1 034 34 31,5 1,1 Smalhusupprustning
Hässelby Strand Melongården 2 064 72 19,1 0,6 50-talsupprustning
Västertorp Glanskisen 1 054 90 23,9 0,7 50-talsupprustning
Västertorp Störtloppet 4 054 178 47,2 1,5 50-talsupprustning
Västertorp Slalomsvängen 3 054 67 17,8 0,5 50-talsupprustning
Västertorp Slädtäcket 1 054 51 13,5 0,4 50-talsupprustning
Västertorp Vasaloppet 1 054 12 3,2 0,1 50-talsupprustning
Årsta Anten 1 023 31 32,0 1,0 Smalhusupprustning
Summa   1148 350,5 10,8

 

Pågående ombyggnader 2013
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Projektkostnad, Mnkr Tillskott årshyra, Mnkr Anm.
Gröndal Spantet 6 och Körsvinet 6 036 120 139,5 9,8 Smalhusupprustning
Summa 120 139,5 9,8