Förvärv, försäljningar och bostadsrättsomvandlingar

Under året genomfördes försäljning av en panncentral i Henriksdal, Nacka. I Mariehäll slutreglerades köpeskilling för en fastighet. Tre projektfastigheter i Årsta, Allgunnen 3-5, förvärvades för att möjliggöra nybyggnad av lägenheter. I Skärholmen förvärvades en projektfastighet som ställs i ordning för SHIS Bostäders verksamhet. Under året genomfördes bostadsrättsombildningar av 66 (276) lägenheter, vilket är en marginell nettominskning av den totala bostadsarean.

Fastighetsförsäljning 2013

Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Area, kvm Köpeskilling, tkr Kontraktsdatum Frånträdesdatum
Henriksdal, Nacka Sicklaön, 78:10 114 Panncentral - 6 000 13-05-29 13-09-16
Summa     0 0 6 000

 

Fastighetsförvärv 2013
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Köpeskilling, tkr Kontraktsdatum Tillträdesdatum Anm.
Mariehäll Linaberg 19 242 20 000 08-12-11 - tilläggsköpeskillingen
Skärholmen Kalvholmen 1 259 30 000 12-10-11 13-01-15 projektfastighet
Årsta Allgunnen 3 262 23 400 13-07-10 13-08-29 projektfastighet
Allgunnen 4 262 34 961 13-07-05 13-09-03 projektfastighet
Allgunnen 5 262 24 960 13-06-05 13-09-02 projektfastighet
Summa     133 321

 

Avtal bostadsrättsombildning 2013. Kontraktsdatum 13-01-29
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Antal lgh Area kvm
bostäder

lokaler
Försäljningspris
Mnkr

kr/kvm
Tillträde datum Hyresintäkter, mnkr/år
Solberga Akvamarinen 3 081 66 4 404 618 79 15 731 13-06-29 5,1
Totalt 66 4 404 618 79 15 731 5,1