Fastighetsutveckling

Vid årsskiftet bestod Stockholmshems fastighetsbestånd av 383 (376) fastig­heter med ett bokfört värde på 14 227 (12 920) miljoner kronor. Bostadsfastigheterna utgör drygt 91 procent av beståndet, och i dessa finns nästan alla kommersiella loka­ler. I 19 bostadsfastigheter finns 2 097 kategoribostäder, lägenheter som i huvudsak hyrs ut till SHIS Bostäders verksamhet, Stockholms stads boso­ciala resurs.

Drygt 51 procent, 13 016 lägenheter, av Stockholmshems fastig­hetsbestånd består av bostäder byggda fram till och med femtiotalet. Merpar­ten av dessa är belägna i närförort och inre ytterstaden med attraktiva lägen och relativt låga hyror. Antalet lägen­heter från miljonprogramsperioden sextio- till sjuttiotalet är 7 176 lägenhe­ter, främst lokaliserade i ytterstaden.

Antal fastigheter
Antal fastigheter Area, kvm
bostäder

Lokaler, kvm

Bostäder 347 1 574 902 177 355
Lokaler 10 - 12 787
Pågående nyproduktion 8 (inflyttning ej påbörjad) -
Projektfastigheter 9 - -
Övrigt 9 - 648
Totalt 383 1 574 902 190 790

 

Antal objekt
Antal Area, kvm
Bostäder 25 396 1 574 902
Lokaler 3 250 190 790
Garage 5 215 126 802
Bilplatser 4 982 -
Summa 38 843 1 892 494

Uthyrbar area

Under 2013 ökade bostadsarean med 5 087 kvadratmeter och uppgick vid årets slut till 1 574 902 (1 569 815). Den totala uthyrbara arean inklusive garage uppgick till    1 892 494 (1 892 045) kvadratmeter, en margi­nell minskning med 449 kvadratme­ter. Antalet hyresobjekt var vid årets slut 38 843 (39 148), en minskning med 305 objekt. Mer än 60 procent av Stockholmshems totala bostadsarea och bostadshyresvärde finns i tio stadsdelar. Hökarängen är den stadsdel som står för det största antalet lägenheter och största bostadsarean.

Stadsdelar med störst bostadsbestånd
Stadsdel Antal bostäder Area, kvm bostäder Hyresvärde, Mnkr
Hökarängen 2 964 173 111 212
Södermalm 2 807 154 887 248
Bagarmossen 1 811 129 673 143
Solberga 1 504 91 601 109
Skarpnäcks gård 1 238 86 482 109
Aspudden 1 210 83 953 106
Västertorp 1 094 64 731 76
Rågsved 968 69 662 80
Sätra 936 65 042 69
Skärholmen 793 60 116 59
Totalt 15 325 979 258 1 211
Andel total 60% 62% 60%

 

Fastigheter och uthyrbar area
Affärsområde Antal fastigheter Antal bostäder Totalt Area, kvm bostäder Area, kvm
lokaler
Västerort/ Innerstaden 129 8 908 609 133 537 258 71 875
Sydväst 128 8 149 575 336 525 143 500 193
Sydöst 126 8 339 581 223 512 501 68 722
Totalt 383 25 396 1 765 692 1 574 902 190 790