Fastighetsinnehav

Sammandrag Stockholmshems fastighetsinnehav 2013-12-31
Västerort och Innerstaden Sydväst Sydöst Totalt
Fastigheter, antal 129 128 126 383
Bostäder, antal 8 908 8 149 8 339 25 396
Bostäder, uthyrbar area, kvm 537 258 525 143 512 501 1 574 902
Lokaler, uthyrbar area, kvm 71 875 50 193 68 722 190 790
Lokaler outhyrd area, % 8,4% 11,6% 7,0% 8,7%
Lokaler, tomställt för ombyggnad,% 0,9% 2,3% 0,9% 1,2%
Garage och bilplatser, antal 3 465 3 495 3 237 10 197
Taxeringsvärde, Mnkr 10 750,5 6 811,1 6 317,6 23 879,2
Hyresvärde 2014, Mnkr 784,3 626,2 620,3 2 030,8
Medelhyra jan 2014, kr/kvm 1 227 1 080 1 059 1 123

 

Ladda ner Stockholmshems fastighetsinnehav för att se hela fastighetsinnehavet i PDF-format.

Under respektive distrikt kan du se hela vårt fastighetsinnehav på karta. I de fall att flera en fastighet har flera adresser placeras kartnålen på den första adressen.