Våra fastigheter

Vid årsskiftet bestod Stockholmshems fastighetsbestånd av 383 (376) fastig­heter med ett bokfört värde på 14 227 (12 920) miljoner kronor. Bostadsfastigheterna utgör drygt 91 procent av beståndet, och i dessa finns nästan alla kommersiella loka­ler.

Det sammanlagda marknadsvärdet för Stockholmshems fastigheter ökade med 1,6 miljarder kronor under 2013 och bedömdes vid årsskiftet 2013/2014 till 33,2 (30,8) miljarder kronor. Fastigheterna var bokförda till 14,2 (12,9) miljarder kronor och taxeringsvärdet uppgick till 23,9 (22,7) miljarder kronor.

Taxeringsvärdet för det samlade beståndet uppgick till 23 879 (22 704) miljoner kronor vid årsskiftet, vilket motsvarade 13 524 (12 898) kronor per kvadratmeter. Det totala taxeringsvärdet steg med drygt 5 procentenheter under året.