Utvecklingsområde och mål

Ny vision sätter hyresgästen främst

Under 2013 har Stockholmshem genomfört ett varumärkes- och visionsarbete på företaget. Stockholmshems nya vision och gemensamma kärnvär­den fastställdes i november av styrel­sen. Beslutet kan sammanfattas på följande sätt:

  • Stockholmshem ska erbjuda alla hyresgäster ett boende som på alla sätt är Välkomnande, Bekvämt och Tryggt. Varje dag.
  • Det förutsätter i sin tur att vi agerar med Vänlighet, Närvaro, Inlevelse och Ansvar – såväl mot våra kunder som mot varandra i företaget.
  • Verksamheten ska präglas av Samarbete, Struktur, Effektivitet och Lärande för att stödja arbetet med att leverera vårt varumärkeslöfte till kunderna – våra hyresgäster. Var­je dag.