Hållbara Hökarängen

I drygt tre år har Stockholmshem drivit utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen. Projektets syfte är att göra Hökarängen till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsdel samt till en levande och trivsam stadsdel att bo i.

Under de första åren av projektet har fokus legat på tre områden; centrumutveckling, uthyrning av lokaler och hållbarhetsinvesteringar i Stockholmshems fastigheter. Hökarängens centrum har utvecklats till ett levande centrum med närservice som de boende efterfrågat. Numer finns restauranger, caféer, butiker, apotek och under 2014 öppnar en vårdcentral i en av de centrala lokalerna.

Uthyrningsgraden av lokaler ute i bostadsområdena har ökat markant, sedan projektets start har omkring 130 nya lokalkontrakt tecknats. Många av dessa lokaler hyrs av konstnärer eller andra kreativa verksamheter som bidrar till att göra Hökarängen till en levande stadsdel att bo och verka i. Intresset för lediga lokaler är fortsatt stort.

Barn skapar konst av återbruksmaterial
Barn skapar konst av återbruksmaterial

Omfattande hållbarhetsinvesteringar har gjorts i fastigheterna i form av bland annat energieffektivisering genom värmeåtervinning, nya avfallslösningar, tilläggsisolering av vindar och vattensparåtgärder.

Sedan slutet av 2012 drivs även en fördjupad miljösatsning med fokus på de boendes klimatpåverkan. Projektet drivs med stöd från Energimyndigheten och syftet är att tillsammans med boende och verksamma i Hökarängen hitta lösningar och metoder för att minska förbrukningen av jordens resurser. I projektet ingår forskning kring de boendes klimatpåverkan och beteende.

Ett antal delprojekt, baserade på förslag och idéer från boende och verksamma i Hökarängen, drivs inom områden som urban odling, återbruk, energibesparing och hållbar konsumtion. Det finns en aktiv lokal samverkan i form av samarbeten med skolor, föreningar och konstnärer. För att engagera fler Hökarängsbor i projektet anordnas kurser, seminarier och workshops inom aktuella ämnen.

Projektet pågår fram till mitten av år 2015.

Läs mer på Hållbara Hökarängens webbplats.

Projektet Hålbara Hökarängen med Stockholms stads pris för månadens goda exempel oktober 2013.
Projektet Hålbara Hökarängen med Stockholms stads pris för månadens goda exempel oktober 2013.