Gröna Påsen

Att samla in matavfall separat för att bidra till ökad biogasproduktion prioriteras av Stockholms stad. Cirka 2 500 hushåll från Stockholmshem deltog under 2013 i stadens försök med att samla in matavfall genom optisk sortering i Gröna påsen-projektet. Hushållen var fördelade i stadsdelarna Aspudden, Bagarmossen, Farsta, Hökarängen, Lilla Sköndal, Solberga, Västberga och Årstadal. Försöket avslutades i november 2013 då en slutenkät gick ut till de boende. Resultatet av försöket har varit lyckat och hyresgästerna i försöksområdena kommer även i fortsättningen kunna sortera sitt matavfall i gröna påsar.

Under 2013 har försöket gett cirka 100 ton matavfall som kunnat omvandlas till biogas. Med den mängden biogas skulle en vanlig personbil kunna köra tre varv runt ekvatorn!

Under 2013 har försöket gett cirka 100 ton matavfall som kunnat omvandlas till biogas. Med den mängden biogas skulle en vanlig personbil kunna köra tre varv runt ekvatorn!
Under 2013 har försöket gett cirka 100 ton matavfall som kunnat omvandlas till biogas. Med den mängden biogas skulle en vanlig personbil kunna köra tre varv runt ekvatorn!

Gröna påsen – så funkar det

Gröna påsen är en optisk utsortering av matavfall som innebär att de boende sorterar avfallet i olikfärgade plastpåsar, en för matavfall och en för restavfall. De boende kastar alla påsar i samma behållare eller sopnedkast. Påsarna hämtas med den vanliga sopbilen till en sorteringsanläggning. I anläggningen sorteras påsarna maskinellt genom optik som läser av påsens färg. Det utsorterade matavfallet rötas för att framställa biogas och biogödsel. Från övrigt avfall utvinns el och värme genom förbränning.

Optisk sortering används av flera kommuner runt om i Sverige idag, men har inte testats i Stockholm tidigare.

Läs mer om vårt arbete med Gröna påsen här.

I Gröna påsen slängs bara matavfall