Boendedialogen

Boendedialogen Fruängen
Boendedialogen Fruängen

Från fred på jorden till bättre belysning

Under 2013 besökte Boendedialogen sex olika stadsdelar runt om staden för att samla in synpunkter från områdena. Boende och verksamma i Fruängen, Grimsta, Hässelby Gård, Högdalen, Centrala Älvsjö och Östberga fick chansen att tycka till om just sin stadsdel.

Boendedialogen anordnas tillsammans med de övriga bostadsbolagen och stadsdelsförvaltningarna. Dialogerna är en del i arbetet med Söderortsvisionen och syftar till att samla in de boendes synpunkter och förslag till förbättringar. Boendedialogerna ger värdefulla kunskaper om vad hyresgäster, andra boende och verkande i områdena efterfrågar i boendet och i stadsdelarna i övrigt.

Tidigare insamlingar av synpunkter genom boendedialoger i Vårberg och Bagarmossen återkopplades under 2013. Under 2014 fortsätter samarbetet kring att realisera många av de idéer som kommit in och återkoppla resultatet i bland annat Högdalen och Fruängen.

Läs mer på Boendedialogens webbplats.