Några exempel från verksamheten 2013

På Stockholmshem pågår hela tiden olika projekt, långsiktiga som kortsiktiga, övergripande som inriktade. Gemensamt för samtliga är att de bidrar till att ta oss närmare våra mål och visioner.

Här har vi valt att lyfta tre exempel från verksamheten 2013:
Gröna påsen, ett miljöprojekt för att bidra till ökad biogasproduktion.
Boendedialogen, ett samarbete inom Söderortvisionen mellan Stockholms stad och de tre allmännyttiga bostadsbolagen.
Hållbara Hökarängen/Resurseffektiva Hökarängen, för en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsdel.