5-årsöversikt i korthet

 

Femårsöversikt i korthet
2013 2012 2011 2010 2009
Nettoomsättning, Mnkr 1 978 1 888 1 805 1 814 1 908
Resultat efter finansnetto, Mnkr 165 480 220 1 587 2 118
Realisationsvinster, Mnkr 57 390 203 1 656 2 171
Eget kapital, Mnkr 8 431 8 814 8 668 8 490 7 374
Marknadsvärde fastigheter, Mnkr 33 215 30 800 29 177 27 308 26 956
Bokfört värde fastigheter, Mnkr 14 227 12 920 11 978 11 258 11 063
Investeringar, Mnkr 1 414 1 938 1 597 1 460 1 524
Direktavkastning exkl central adm, % 5,1% 4,5% 4,3% 3,5% 3,9%
Avkastning totalt kapital, % 2,2% 4,3% 2,7% 13,7% 18,8%
Synlig soliditet, % 51,9% 58,0% 60,8% 67,0% 59,5%
Uthyrningsgrad area bostäder, % 100% 100% 100% 100% 100%
Antal lägenheter 25 396 25 337 25 347 25 510 26 996
Total uthyrbar area, 1 000-tal kvm 1 892 1 887 1 892 1 871 1 993
Medelantalet anställda 284 301 294 298 307

 

Läs hela Stockholmshems ekonomiska redovisning.