Ledningsgruppen

 

Ingela Lindh

Ingela Lindh, VD

Arkitekt, KTH. Född 1959. Anställd 2009. Tidigare erfarenhet: Arkitekt, enhetschef stadslednings­kontoret, stadsbyggnads­direktör stadsbyggnads­kontoret.

Mikael de Faire

Mikael de Faire, Vice VD/chef Affärsstöd

Jur kand. Född 1963. Anställd 1999. Tidigare erfarenhet: Hyresjurist Familjebostäder, chef för hyresdebitering, inkasso och störningsombudsmän Familjebostäder.

Anna-Lena Alexandersson

Anna-Lena Alexandersson,
HR-chef

Fil. kand. PA. Född 1955. Anställd 1991. Tidigare erfarenhet: Personal­handläggare materialförsörjnings­organisationen Stockholms stad, Vin & Sprit AB.

Sverker Henriksson

Sverker Henriksson, chef VD-stab

Fil. kand. Född 1973. Anställd 2009. Tidigare erfarenhet: Utredare och projektledare Stadslednings­kontoret samt Stadsbyggnads­kontoret.

Bengt Kylerud

Bengt Kylerud, IT-chef

Universitetsstudier administrativ teknik och PA. Född 1947. Anställd 1985. Tidigare erfarenhet: Lokalsamordnare Stockholms stad, chef barnstugeenh. Stockholmshem.

ikael Källqvist

Mikael Källqvist, chef Bygg & Teknik

Byggnadsarbetare. Född 1963. Anställd 1987. Tidigare erfarenhet: Byggarbeten Diös, JCC, arbetsledare/chef Stockholmshem.

Svante Larsson

Svante Larsson, Ekonomichef

Civilekonom. Född 1960. Anställd 2000. Tidigare erfarenhet: Fakto Förvaltning (egen konsultverksamhet), skatteansvarig, Svenska Bostäder.

Eva Lenngren

Eva Lenngren, chef Boende & Lokaler

Civ.ing. KTH, Lantmäterilinjen, inr. fastighetsek. Född 1960. Anställd 2013. Tidigare erfarenhet: Fastighetschef Locum AB. Affärsområdeschef Ljungberggruppen AB.

Olle Torefeldt

Olle Torefeldt, chef Kommunikation & Marknad

Journalist, JH (JMK). Född 1963. Anställd 1998. Tidigare erfarenhet: Tidningen Folket, SvD, informatör Läkarmissionen, marknadsansvarig svenska Amnesty.

Anställningsvillkor för ledning

VD och ledning omfattas inte av någ­ra incitaments- eller bonusprogram i enlighet med Stockholms stads po­licy för kommunala bolag. VD erhål­ler pension i enlighet med reglerna för KAP-KL samt en avgiftsbaserad chefspension som tillämpas för che­fer inom Stockholms stad (se detaljer i not 7). För övriga ledande befattningshavare utgår pension en­ligt allmän pensionsplan från 65 år.