Organisation

Den nya organisationen är uppbyggd med de tre distrikten, Innerstad/Västerort, Sydväst och Sydöst, i centrum och ett tydligare samarbete med fokus på hyresgästerna. Lokala team bestående av kundförvaltare och områdestekniker med ett nytt chefsled i form av områdeschefer har formats på distrikten inom avdelningen Boende och Lokaler. På så vis ges förutsättningar för en mer kund- och fastighetsnära förvaltning för bostäder och lokaler med tydligt resultatansvar, personliga kundrelationer och effektiv service.

Till detta har skapats ett modernt och effektivt affärs- och förvaltningsstöd i form av stödfunktioner inom verksamhetsutveckling på Boende och Lokaler centralt samt inom avdelningarna Kommunikation och Marknad, Bygg och Teknik samt Affärsstöd. Inom Kommunikation och Marknad ligger fokus på varumärkesarbete och utveckling av vårt inrednings- och tillvalssystem, Fint Hemma. En fullskalig kundtjänst har dessutom byggts upp för att avlasta distrikten och öka servicenivån för hyresgästerna. Inom Bygg och Teknik finns förutom enheten nyproduktion ett samlat specialiststöd inom teknik, ombyggnad och energifrågor. Under Affärsstöd organiseras specialistkompetens inom bland annat upphandling, juridik, ekonomi, IT och HR. Allt för att ge distrikten de bästa förutsättningarna för att kunna erbjuda hyresgästerna ett boende som är Välkomnande, Bekvämt och Tryggt – varje dag.