Jämställdhet och mångfald

Stockholmshem verkar för att främja jämställdhet och etnisk mångfald i arbetet samt för att förhindra diskriminering. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor integreras i utbildningssatsningar för chefer och medarbetare. Vid rekrytering används kompetensbaserad intervjuteknik för att minimera risken för diskriminering. Könsfördelningen är traditionellt ojämn mellan olika yrkesgrupper med fler män inom teknik och fastighetsservice och fler kvinnor på administrativa tjänster.

Könsfördelning antal anställda
Antal 2009 2010 2011 2012 2013
Kvinnor 94 100 100 100 104
Män 194 194 190 183 175
Totalt 288 294 290 283 279


Andelen kvinnliga medarbetare ökade till 35 (34) procent, 65 (66) procent är män. Andelen kvinnliga chefer ökade till 39 (24) procent.