Bemanning och rekrytering

I samband med den nya organisationen har en översyn av roller och verksamhet genomförts. En strategisk bemanningsplan har tagits fram. Bemanningsplanen ses över och följs upp kontinuerligt utifrån verksamhetens utveckling.

Den nya organisationen i kombination med ett generationsskifte inom företaget har medfört många strategiska rekryteringar under året. Affärsstöd har förstärkts genom rekrytering av specialistkompetens inom bland annat ekonomi och upphandling. En ny heltäckande kundtjänst har skapats för att bistå den nya organisationen. Organisation och roller inom teknik, ombyggnad och energifrågor har setts över och en ny enhet för teknik och ombyggnad har tagits fram med fokus på teknisk specialistkompetens, energioptimering och ett effektivt stöd till distriktsorganisationen. En ny enhet för uthyrning och utveckling av företagets kommersiella lokaler har skapats med ett ökat fokus på stads- och områdesutveckling. Förutom externa rekryteringar har många av förtagets medarbetare fått nya roller i samband med omorganisationen.

Sommarjobb och praktik

För att marknadsföra sig som arbetsgivare och attrahera ungdomar till fastighetsbranschen erbjuder Stockholmshem sommarjobb och praktikplatser. Under 2013 fick 62 ungdomar mellan 16 och 18 år sommarjobb inom framför allt områdesskötsel och renhållning av yttermiljö. Stockholmshem tog under året emot 13 praktikanter från universitet, yrkeshögskolor, gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsprojekt samt en praoelev från grundskolan. Av dessa kom fyra personer från Jobbtorg.