Styrmodell

Planering och uppföljning

De mål och strategier som formulerats i affärsplanen ska leda till att Stockholmshem ska kunna ge förutsättningar till konkreta förbättringar i verksamheten samt att en hög kvalitet ska kunna upprätthållas i bostadsförvaltningen. Uppföljningen sker både till kommunfullmäktige och till bolagsstyrelsen. Stockholmshems process för planering och uppföljning syftar till att säkerställa kopplingen mellan ägarens direktiv, företagets övergripande utvecklingsområden och mål samt de prioriteringar som sker i verksamheterna. Ett webbaserat styrsystem används med utgångspunkt från stadens gemensamma och integrerade system för ledning och uppföljning (ILS).