Ledamöter 2013

Björn Ljung

Björn Ljung (FP), Ordförande

Född 1962. Företagare. Ers. Kommunstyrelsen, ledam. kommunfullmäktige, ledam. stadsbyggnadsnämnden, ers. Svenska kommunförb. kongress. I styrelsen 1999-2000, 2007-.

Leif Rönngren

Leif Rönngren (S), Vice ordförande

Född 1966. F.d. borgarråd. Ledamot kommunfullmäktige, suppl Stockholms Hamn AB. I styrelsen sedan 2002.

Carl Cederschiöld

Carl Cederschiöld (M)

Född 1945. Civilekonom. F.d. finansborgarråd. I styrelsen sedan 2008.

Mats Edenius

Mats Edenius (M)

Född 1960. Professor. F.d. ledamot Solna kommunfullmäktige. I styrelsen sedan 2011.

Maria Hassan

Maria Hassan (S)

Född 1952. Historiker, F.d. riksdagsledamot. I styrelsen sedan 2011.

Annika Hjelm

Annika Hjelm (MP)

Född 1957. Undervisningsråd. Ledamot Stockholms landstingsfullmäktige. I styrelsen sedan 2011.

Ann-Christin Kjellman

Ann-Christin Kjellman (FP)

Född 1947. Fil.dr, universitetslektor. I styrelsen sedan 2011.

Börje L Eriksson

Börje L Eriksson (personalrepr. Kommunal)

Född 1954. Servicetekniker. I styrelsen sedan 2005.

Kristin Selander

Kristin Selander (personalrepr. Vision)

Född 1962. Ingenjör. I styrelsen sedan 2011.

Suppleanter 2013

Thomas Erlandsson

Thomas Erlandsson (FP)

Född 1950. F.d. sjöofficer. I styrelsen sedan 2011.

Maria Hannäs

Maria Hannäs (M)

Född 1953. Samhällsplanerare, jour/biståndshandläggare. Ledam. kommunfullmäktige, ledam. stadsbyggnadsnämnden, ombud Svenska kommunförb kongress. I styrelsen sedan 2011.

Kristoffer Hernbäck

Kristoffer Hernbäck (S)

Född 1979. Ombudsman. I styrelsen sedan 2011.

Hannes Hervieu

Hannes Hervieu (C)

Född 1989. Politisk sekreterare. I styrelsen sedan 2011.

Victor Ingmo

Victor Ingmo (M)

Född 1989. Arkitektstuderande. I styrelsen sedan 2011.

Ingvar von Malmborg

Ingvar von Malmborg (MP)

Född 1948. Fil.kand., redaktör. I styrelsen sedan 2011.

Per Wesslau

Per Wesslau (M)

Född 1944. Jur.- och fil. kand. Tidigare Astra Zeneca. I styrelsen sedan 2007.