SHIS Bostäder

För personer som har svårigheter att få ett eget hyreskontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden erbjuder SHIS Bostäder (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) bostäder. Stockholmshem har ett särskilt uppdrag från Stockholms stad att bistå SHIS Bostäder i deras verksamhet, bland annat med att bygga fler bostäder. I Stockholmshems bestånd fanns 2013 1 661 (1 554) lägenheter där SHIS Bostäder hade genomgångsboenden för till exempel ungdomar, flyktingar och familjer i behov av stöd. Under 2013 färdigställde Stockholmshem ett projekt i Skarpnäck med 38 nya lägenheter i en ombyggnad, och byggnation pågick av ett projekt i Västertorp med totalt 276 nya lägenheter.

Krosskvarnen i Rinkeby
Krosskvarnen i Rinkeby