Sund inomhusmiljö

Stockholmshem arbetar kontinuerligt med justeringar av ventilationen för att sänka radonhalten i lägenheter med högre halter än riktvärdet 200 Bq/kbm. Ytterligare åtgärder i form av frånluftsfläktar eller radonsugar installeras vid behov. Under 2013 genomfördes åtgärder i cirka 200 lägenheter där mätningar indikerat att radonhalten överskridit riktvärdet. Åtgärder planeras att genomföras i lika många lägenheter under 2014. En viktig del av inomhusklimatet är temperaturen, som justeras kontinuerligt mot strävan om en jämn temperatur på 20-21 grader. Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, genomförs årligen i en sjättedel av hela lägenhetsbeståndet. Samtliga mätta bostäders värden låg inom målvärdet 2013.