Miljöeffektiva transporter

Av bilparken om 91 (96) fordon utgörs den övervägande delen, 64 (61) procent, av biogasbilar. Endast fem (fem) procent av bilarna, uteslutande specialfordon, drivs av fossilt bränsle. Resterande bilar, 28 stycken, utgörs av el-, etanol- och hybridbilar. I fordonsflottan finns totalt åtta bilar. Det långsiktiga målet är att samtliga driftbilar är miljöklassade. Den totala drivmedelsförbrukningen minskade med 22 procent till 80,1 (102,8) kbm för hela 2013. Samtliga fordon är utrustade med alkolås och ISA, ett system för miljö och hastighetsanpassad körning. Samtliga bilar har även friktionsdäck.