Kundnöjdhet

Under 2012 genomfördes en enkät bland lokalhyresgäster i delar av beståndet. Närmare 500 svar inkom. NKI (Nöjd Kund Index) blev totalt 68 vilket är i samma nivå som Fastighetsbarometerns genomsnitt på 71 för riket i genomsnitt. Resultaten visade att hyresgäster i små lokaler är mer nöjda än lokalhyresgäster i stora lokaler.

Mariana och Jakob öppnade café i Hökarängen
Mariana och Jakob öppnade café i Hökarängen