Lokalmarknaden

Efterfrågan var under 2013 fokuserad på nyproducerade och totalrenoverade kontorslokaler i attraktiva lägen. I de mest centrala lägena var vakansgraden fortsatt historiskt låg. 2013 låg vakansgraden oförändrad på runt 4 (4) procent och marknadshyran var 4 500 kr/kvm. Pådrivet av låg omsättning och låg nybyggnad i city sjönk vakansgraden under året i övriga innerstaden till 6,5 (7) procent och marknadshyrorna ökade till 2 800 kronor per kvadratmeter.

I Stockholms närförorter och ytterstad är skillnaderna stora i vakansgrad, hyresnivåer och modernitet mellan olika delmarknader. För närförort som helhet ökade marknadshyran till 1 900 kronor per kvadratmeter, för moderna lokaler. I goda närförortslägen fanns exempel på nyproduktionshyror på 2 300-2 400 kronor per kvadratmeter. Skillnad i vakansgrad och hyror mellan äldre och mer modernstandard bedöms fortsätta att öka de kommande åren. Ett antal fastigheter blev under 2013 aktuella för rivning bland annat vid Centralstationen, i Liljeholmen och på Nordvästra Kungsholmen.

Ladda ner Fastigheter med väsentligt lokalinslag 

Nyproduktion

Under 2013 färdigställdes omkring 80 000 (130 000) kvadratmeter kontorslokaler. I stort sett hela ytan var uthyrd vid årsskiftet. 2014 bedöms nyproduktionen omfatta totalt cirka 150 000 kvadratmeter varav cirka 90 procent är uthyrt. Merparten av de kommande årens planerade nyproduktion återfinns i Hagastaden, Solna, Nordvästra Kungsholmen, Kista, Sundbyberg och Värtahamnen/Frihamnen.

Investerarmarknaden

Den totala transaktionsvolymen sjönk tillbaka något 2013 och uppgick till 91 (106) miljarder kronor. De flesta transaktionerna gällde kontorsfastigheter. Den tydligaste trenden under året var ökad aktivitet utanför citylägen. Under 2013 sjönk Stockholms andel av transaktionsvolymen till drygt 40 procent, vilket delvis kan förklaras av få försäljningar i Stockholms city. De utländska investerarna stod under året för en låg andel av fastighetsförvärven med 14 (20) procent, jämfört med mellan 40 till 60 procent under 2005-2007.