Ytterstad

Boende och bostäder i ytterstaden 


Efterfrågan på hyresrätter

Snittkötiden för att få en lägenhet via Bostadsförmedlingen i marknadsområdet ytterstaden var 7,3 år under 2013. En betydligt kortare kötid än genomsnittet för innerstad och närförort på 10 till 11 år. Efterfrågan på lägenheter i ytterstaden varierar dock, precis som i Stockholm överlag, beroende på stadsdel men även hyresnivå och lägenhetsstorlek. I områden i inre ytterstaden som Gubbängen och Solberga var kötiderna längre, i genomsnitt 9 och 10 år, medan den i ytterområden som Hässelby och Vårberg låg nära genomsnittet med medelkötider på 6 till 8 år. Nyproducerade lägenheter har överlag något kortare kötid. De projekt med nybyggda lägenheter som förmedlades under 2013 i Mariehäll och Farsta hade till exempel kötider på mellan knappt 5 och 5,5 år i snitt.

Nyproduktion i ytterstaden

I slutet av året pågick nyproduktion av totalt 3 550 bostäder i ytterstaden. En stor andel av nybyggnaden skedde i Mariehäll med totalt 983 lägenheter under byggnation. Totalt färdigställdes 1 708 bostäder i ytterstaden under 2013, varav drygt 45 procent bostadsrätter. Antalet byggstarter uppgick till 3 121 bostäder, varav 61 procent var bostadsrätter.

Byggstarter i ytterstaden

Andel
Hyresrätter 38%
Bostadsrätter 61%
Småhus 1%

Stockholmshems marknadsandel

I ytterstaden finns 62 procent av Stockholmshems bestånd och 55 procent av lokalytan. Vid årets slut bestod det av 15 758 lägenheter med en bostadsarea på     1 014 450 kvadratmeter. Det största antalet bostäder finns i Hökarängen med närmare 3 000 lägenheter. Andra områdena med stort bestånd är Bagarmossen, Solberga, Västertorp och Skarpnäck, med vardera mellan 1 000 och 1 800 lägenheter per stadsdel. Totalt finns mer än halva beståndet i ytterstaden i dessa fem stadsdelar.

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i ytterstaden

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i ytter
1 RoK el mindre 16%
2 RoK 40%
3 RoK 31%
4 RoK 11%
5 RoK el större 2%

Stockholmshems hyresgäster

Av Stockholmshems hyresgäster bor närmare två tredjedelar i ytterstaden. I snitt 2,1 person per lägenhet. Högst är boendetätheten i Sköndal - ett område med hyresradhus - med fyra personer per bostad i snitt, därefter följer Rinkeby med 3,5 personer per bostad. Mer än 60 procent av hyresgästerna i ytterstaden har bott i sin nuvarande bostad i mer än fyra år. Omflyttningen låg på 9,3 procent, inklusive kontrakt i nyproduktion. Närmare vart sjätte omskrivet kontrakt bestod av hyresgästers egna byten. Jämfört med närmare vart tredje i innerstaden och vart fjärde i närförort. Andelen unga upp till 25 år är överlag låg i Stockholmshems bestånd, men i ytterstaden finns den högsta andelen, totalt motsvaras det av 570 kontrakt. I ytterstaden är även andelen äldre något lägre än i övrigt bestånd. Närmare 60 procent av kontraktsinnehavarna finns i åldersspannet 26-55 år.

Boendetid för Stockholms hyresgäster i ytterstad

Boendetid Ytterstaden, andel hyresgäster %
0-2 år 25
3-4 år 14
5-9 år 26
>10 år 35