Närförort

Boende och bostäder i närförort

Efterfrågan på hyresrätter

Under 2013 var snittkötiden för en hyreslägenhet i marknadsområdet närförort förmedlad av Bostadsförmedlingen, 10,6 år. De senaste åren har kötiderna i närförort närmat sig dem för innerstaden. Efterfrågan på lägenheter i närförort varierar dock, precis som i Stockholm överlag, beroende på stadsdel men även hyresnivå och lägenhetsstorlek. I stadsdelar som Midsommarkransen och Årsta är kötiderna lite längre, cirka tolv till tretton år. Medan de i Åkeslund eller Hägersten är omkring nio till tio år i snitt. Kötiderna för nyproducerade lägenheter är generellt något kortare. Under 2013 förmedlades endast ett sjuttiotal nybyggda lägenheter i närförort - i Aspudden och Midsommarkransen. Snittkötiden för dessa var 9 år.

Nyproduktion

I slutet av året pågick byggnation av totalt drygt 1 900 bostäder i närförort, varav drygt 800 var hyresrätter. En stor andel av nyproduktionen pågick i Liljeholmen med drygt 530 bostäder. Totalt färdigställdes 560 bostäder i närförort under 2013, varav närmare 80 hyresrätter och totalt 800 lägenheter byggstartades.

Byggstarter i närförort

Andel
Hyresrätter 38%
Bostadsrätter 62%
Småhus 0%

Stockholmshems bestånd

I närförort återfinns 20 procent av fastighetsbeståndet och närmare 17 procent av lokalytan. Vid årets slut fanns 5 125 lägenheter med en bostadsarea på 309 594 kvadratmeter. Mer än halva beståndet, närmare 3 000 bostäder, finns i Hägersten-Liljeholmen.

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i närförorten

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i närförort
1 RoK el mindre 13%
2 RoK 50%
3 RoK 23%
4 RoK 12%
5 RoK el större 2%

Stockholmshems hyresgäster

Av Stockholmshems samtliga hyresgäster bor drygt 19 procent i bostäder i området närförort. I snitt 1,9 personer per lägenhet. Högst är boendetätheten i Liljeholmen och Örnsberg, områden där nyproduktionen dominerar. Drygt hälften av hyresgästerna i närförort har bott mer än fyra år i sina lägenheter. Under 2013 låg omflyttningen på 9,7 procent, inklusive kontrakt i nyproduktion. Drygt vart fjärde omskrivet kontrakt bestod av hyresgästers egna byten. Över hälften, 55 procent, av kontraktsinnehavarna finns i åldersspannet 31-55 år.

Boendetid för Stockholms hyresgäster i närförort

Boendetid närförort, andel hyresgäster %
0-2 år 31
3-4 år 16
5-9 år 21
>10 år 32