Kundnöjdhet

Stockholmshem mäter de boendes kundnöjdhet med hjälp av AktivBos mätning Customer Score Card. Frågorna ställs inom fem huvudområden - service, produkt, profil, attraktivitet och prisvärdhet. Undersökningen görs varje år och når en tredjedel av hyresgästerna. Precis som vid tidigare mätningar fick Stockholmshem 2013 överlag ett gott betyg från hyresgästerna i årets undersökning, även om det finns skillnader mellan till exempel olika bostadsområden och åldersgrupper. Flertalet hyresgäster kan tänka sig att rekommendera Stockholmshem som hyresvärd och i bland annat delområdet ”Hjälp när det behövs” ges goda betyg.

Inom några områden fortsatte den svagt vikande trenden från de senaste åren, bland annat försämrades resultatet något på övergripande nivå för Stockholmshems service. Det var framför allt delindex Rent och Snyggt som fick ett lägre betyg, då det var ett besvärligare år för snöröjning och sandning som kan ha bidragit till försämrat resultat. Däremot stabiliserades resultatet för Ta kunden på allvar, som tidigare år haft en sjunkande trend.

Vid sidan av den stora undersökningen gör Stockholmshem särskilda mätningar av hur de nyinflyttade i nyproduktionen ser på sitt boende samt av hur hyresgästerna upplever större ombyggnader och stambyten.

Hyresgästen Eva är nöjd med sitt stambytta badrum
Hyresgästen Eva är nöjd med sitt stambytta badrum

Resultat Customer Scorecard

Stockholmshems resultat jämfört med andra bostadsföretag med fler än 9 000 lägenheter (15 företag 2013). Andel som svarat ganska bra eller mycket bra.

Resultat Customer Scorecard
Index Stockholmshem 2012 Stockholmshem 2013
Service 80 79,9
Produkt 75,6 75,2
Profil 82 81,9
Attraktivitet 88,8 88,4
Prisvärdhet 76,2 76,6
Trend 80,9 79,7