Boende och lokaler

Den kraftiga befolkningsökningen i länet och i Stockholms stad fortsatte under 2013 och bidrog till en ökning av antalet personer i Bostadsförmedlingens kö. Efterfrågan på befintliga och nyproducerade hyreslägenheter ökade under året och den genomsnittliga kötiden uppgick till 8,4 år för samtliga lägenheter i Stockholms stad och 9,5 år för Stockholmshems lägenheter. Stockholmshems hyror höjdes från januari med 1,7 procent fördelat på fyra nivåer från 0,8 procent till som mest 2,7 procent. Antalet byggstarter var över 5 000 för första gången på flera år.

Bostadsförmedlingen sköter all förmedling av Stockholmshems lägenheter till nya hyresgäster. För att ställa sig i Bostadsförmedlingens kö krävs att den bostadssökande är över 18 år och har ett svenskt personnummer. Den bostadssökande betalar 225 kronor per år för sin köplats. Läs mer hos Bostadsförmedlingen i Stockholm AB .

Stockholmshems lokaler hyrs ut av Lokaluthyrningen. Via Stockholmshems webbplats kan sökande hitta och lämna intresseanmälan för lediga lokaler. Läs mer om vår lokaluthyrning.

Vid årsskiftet 2013/2014 ägde Stockholmshem 25 396 lägenheter och fortsätter därmed att vara Stockholms och landets näst största bostadsföretag. Beståndet motsvarar 5,5 procent av bostäderna inom Stockholms stad och 12,7 procent av samtliga hyresrätter inom kommungränsen. De tre kommunägda bostadsföretagens sammanlagda andel av stadens hyresrätter var vid årets utgång 35 procent. De största privata hyresvärdarna är Einar Mattsson Fastighets AB, Byggnadsfirma Olov Lindgren och Ikano Fastigheter AB som vardera står för 1-2 procent av hyresrätterna i Stockholms stad. I övrigt finns ett mycket stort antal mindre privata fastighetsägare på hyresmarknaden.

Konkurrentjämförelse - Största hyresvärdarna i Stockholms stad 2013
Area (1000-tal, kvm) Antal hyreslgh Andel av totalt antal hyreslgh, %
Svenska bostäder 1 702 25 425 13%
Stockholmshem 1 575 25 396 13%
Familjebostäder 1 296 19 327 10%
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) 505 7 253 3%
Micasa Fastigheter AB 355 8 091 4%
Einar Mattsson Byggnads AB 309 4 520 2%
Byggnadsfirma Olov Lundgren AB 237 3 295 2%
Ikano Fastigheter AB 200 2 803 1%
Wallfast AB 196 3 675 2%
Stena Fastigheter AB 192 2 581 1%
Totalt de största hyresvärdarna

6 567

102 366 51%

 

Klicka på respektive länk för att komma till de olika hyresvärdarnas webbplatser: Svenska bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder, Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), Micasa Fastigheter AB, Einar Mattsson Byggnads AB, Byggnadsfirma Olov Lundgren AB, Ikano Fastigheter AB, Wallfast AB, Stena Fastigheter AB