Tidigare årsredovisningar

Året 2012Årsredovisning 2012

 • Resultatet efter finansnetto uppgick till 480 (220) mnkr inklusive realisationsvinster, som var 390 mnkr.
 • Nyproduktionen omfattade 477 färdigställda och 401 påbörjade lägenheter.
 • Bostadshyrorna höjdes från 1 april med 2,48 procent.
 • Underhåll och upprustning uppgick totalt till 417 mnkr, varav 241 mnkr var en förstärkning via Stockholms stads satsning Stimulans för Stockholm.
 • Investeringarna uppgick till totalt 1 938 mnkr, varav 803 mnkr avsåg satsningar inom ramen för Stimulans för Stockholm.
 • 276 lägenheter i total fyra fastigheter ombildades till bostadsrätter.
 • Fastighetsförvärven bestod av bostadsprojekt för både nybyggnad och ombyggnad och uppgick till drygt 280 mnkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 859 (-156) mnkr.

Ladda ner som pdf:

Verksamhetsbeskrivning 1

Verksamhetsbeskrivning 2

Förvaltningsberättelse

Fastighetsinnehav

Karta fastighetsinnehav

Konsten 2012

Konstnären som har skapat omslaget till 2012 års årsredovisning heter Annie Boberg. Hon har studerat tre år på Beckmans designhögskola samt ett år vid Ècole Guerre-Lavigne i Paris. Bildmotivet är ett kollage av dataritningar, fotografier, tusch samt akvarell och är inspirerad av kvarteret Skalman och Sparvel i Mariehäll.


Årsredovisning 2011Året 2011

 • Resultatet efter finansnetto uppgick till 220 (1 587) mnkr inklusive realisationsvinster, som var 203 mnkr.
 • Nyproduktionen omfattade 427 färdigställda och 678 påbörjade lägenheter.
 • Bostadshyrorna höjdes med 2,12-2,78 procent, vilket i genomsnitt motsvarade 2,39 procent.
 • Underhåll och upprustning uppgick totalt till 438 mnkr, varav 199 mnkr var en förstärkning via Stockholms stads satsning Stimulans för Stockholm.
 • Investeringarna uppgick till totalt 1 597 mnkr, varav 215 mnkr avsåg satsningar inom ramen för Stimulans för Stockholm.
 • 310 lägenheter i total fyra fastigheter ombildades till bostadsrätter.
 • Fastighetsförvärven bestod av bostadsprojekt för både nybyggnad och ombyggnad och uppgick till drygt 78 mnkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -162 (-377) mnkr.

Ladda ner som pdf:

Verksamhetsbeskrivning 1

Verksamhetsbeskrivning 2

Förvaltningsberättelse

Fastighetsinnehav

Karta fastighetsinnehav

Konsten 2011

Konstnären som skapat omslaget till 2011 års årsredovisning heter Cecilia Lundgren. Hon har studerat grafisk design vid Forsbergs skola i Stockholm och har en kandidatexamen i design vid Högskolan i Kalmar samt en magisterexamen i konst från Milano. Bildmotivet är skapat med blandteknik med akvarell och tusch i fokus och är inspirerat av miljöer i Hökarängen.


Omslag Årsredovisning 2010Året 2010

 • Resultatet efter finansnetto uppgick till 1 587 (2 118) mnkr inklusive realisationsvinster, som var 1 656 mnkr.
 • Nyproduktionen omfattade 199 färdigställda och 480 påbörjade lägenheter.
 • Bostadshyrorna höjdes den 1 april med 1,15-2,97 procent, vilket i genomsnitt motsvarade 2,06 procent.
 • Underhåll och upprustning uppgick totalt till 492 mnkr, varav 194 mnkr var en förstärkning via Stockholms stads satsning "Stimulans för Stockholm".
 • 1 799 lägenheter i 36 fastigheter ombildades till bostadsrätter.
 • Fastighetsförvärven bestod av pågående och färdigställda bostadsprojekt och uppgick till närmare 36 mnkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -377 (-815) mnkr.

Ladda ner som pdf:

Verksamhetsbeskrivning 1

Verksamhetsbeskrivning 2

Förvaltningsberättelse

Fastighetsinnehav

Karta fastighetsinnehav

Konsten 2010

Konstnären som skapat omslaget till 2010 års årsredovisning heter Josephine Bjerkeling. Hon har bland annat studerat graısk form vid Berghs School of Communication i Stockholm och arbetar i sitt konstnärsskap framförallt med olika collagetekniker.


2009

 • Omslag Årsredovisning 2009Resultatet före skatt uppgick till 2 118 (2 786) mnkr inklusive reavinster.
 • Underhåll och upprustning uppgick till totalt 600mnkr, varav 257 mnkr var en förstärkning till följd av Stockholms stads satsning "Stimulans för Stockholm" för att dämpa effekterna av lågkonjunkturen.
 • Nyproduktionen omfattade 291 färdigställda och 574 påbörjade lägenheter.
 • Bostadshyrorna höjdes med 2,11-3,00 procent och i genomsnitt 2,64 procent.
 • Totalt 2 212 lägenheter i 36 fastigheter ombildades till bostadsrätter.
 • Beståndsförsäljning av 580 lägenheter till annan fastighetsägare genomfördes.
 • Fastighetsförvärven bestod av både bostadsfastigheter, pågående bostadsprojekt samt marktillskott för bostadsproduktion och uppgick till närmare 482 mnkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 827 (319) mnkr.

Ladda ner som pdf:

Verksamhetsbeskrivning del 1

Verksamhetsbeskrivning del 2

Förvaltningsberättelse

Fastighetsinnehav

Karta fastighetsinnhav

Konsten 2009

Daniel Milton heter konstnären som framställt omslagsbilden i 2009 års årsredovisning. Daniel är bosatt i centrala Stockholm och har utbildning från konstskolor på Öland och i Blekinge. Han arbetar huvudsakligen med digitala fotocollage som han överför till duk och sedan slutför med akrylfärg.


2008

 • Omslag ÅR 2008Resultatet före skatt uppgick till 2 786 (444) mnkr inklusive reavinster.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 319 (269) mnkr.
 • Den synliga soliditeten var 48 (30) procent.
 • Totalt 1 974 lägenheter i 32 fastigheter ombildades till bostadsrätter.
 • Beståndsförsäljning av 1 301 lägenheter till tre andra fastighetsägare genomfördes.
 • Nyproduktionen omfattade 543 färdigställda och 206 påbörjade lägenheter.
 • Bostadshyrorna höjdes med 0,85-2,85 procent och i genomsnitt 1,95 procent.
 • Särskilda satsningar på förbättrad trygghet och attraktiv boendemiljö i ytterataden uppgick till drygt 15 mnkr.

Ladda ner som pdf:

Verksamhetsbeskrivning del 1

Verksamhetsbeskrivning del 2

Förvaltningsberättelse

Fastighetsinnehav

Karta fastighetsinnhav

Konsten 2008

Åke Westin heter konstnären som illustrerat årsredovisningen 2008. Han har i fem bilder skapat olika hemmiljöer inspirerade av Stockholmshems hyresgäster och bostadsområden.


2007

 • Omslag ÅR 2007Resultatet före skatt uppgick till 444 (183) mnkr inklusive realisationsvinster.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 269 (329) mnkr.
 • Den synliga soliditeten var 30 (30) procent.
 • Bolagets 70-årsjubileum uppmärksammades med bl a aktiviteter och erbjudanden till hyresgästerna samt genom en historiebeskrivande bok och film.
 • En ny organisation uppdelad på fyra distrikt för närmare förvaltning togs i bruk.
 • Nyproduktionen omfattade 328 färdigställda och 780 påbörjade lägenheter.
 • Bostadshyrorna höjdes med 1,0-2,8 procent och igenomsnitt 1,8 procent.
 • Bredbandsutbyggnad startades och genomfördes i 1 420 hushåll i bl a Rinkeby och Hässelby.

Ladda ner som pdf:

Verksamhetsbeskrivning del 1

Verksamhetsbeskrivning del 2

Förvaltningsberättelse

Fastighetsinnehav

Karta fastighetsinnehav

Konsten 2007

Konstnären i årsredovisningen 2007 heter Leif Åbjörnsson. Han arbetar med influenser från Art Decó och funkis, och har i fem bilder knutit samman Stockholmshems dåtid och nutid under 70 år.


2006

 • Omslag ÅR 2006Resultatet efter finansnetto uppgick till 183 (188) mnkr
  inklusive realisationsvinster.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 378 ( 568) mnkr.
 • Den synliga soliditeten var 30 (32) procent.
 • Nyproduktionen omfattade 370 färdigställda och 889 påbörjade lägenheter.
 • Bostadshyrorna låg på en oförändrad nivå 2006, med en hyresrabatt på 10 procent för mars månad.

Ladda ner som pdf:

Verksamhetsbeskrivning del 1

Verksamhetsbeskrivning del 2

Förvaltningsberättelse

Fastighetsinnehav

Karta fastighetsinnehav

Konsten 2006

Konstnären i årsredovisning 2006 heter Tove Siri Antonsson, född 1963 i Andenes i Nord-Norge. Hon har studerat på konstskolan i Rogaland 1983-85 och bor och arbetar i Stockholm sedan 1989. Tove Siri arbetar med skulptur, måleri, graık och trycksaksillustrationer och har valt att skildra Stockholmshem med tonvikt på bolagets hyresgäster i olika Stockholmshemsmiljöer.


2005

 • Omslag ÅR 2005Resultatet före skatt uppgick till 188 (165) mkr
  inklusive realisationsvinster.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 568 (288) mkr.
 • Den synliga soliditeten var 32 (32) procent.
 • Nyproduktionen omfattade101 färdigställda och 177 påbörjade lägenheter.
 • Bostadshyrorna höjdes den 1 januari med 1,7-4,0 procent, vilket motsvarade i genomsnitt 2,48 procent.

Ladda ner som pdf:

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningsberättelse

Fastighetsinnehav

Karta fastighetsinnehav

 

Konsten 2005

Konstnären i årsredovisningen 2005 heter Pernilla Roos. Pernilla har valt att skildra Stockholmshems fastigheter i tre Collage, där olika fastighetstyper och tidsepoker vävs ihop, samt tolkat ett par kända Stockholmsvyer. Tekniken är en mix av foto, grafik och måleri. Omslagsmotivet är ett collage av Stockholms innerstad.