Sydväst

Distrikt Sydväst omfattar större delen av områdena Älvsjö, Skärholmen, Rågsved samt delar av Hägersten-Liljeholmen. Mer än halva beståndet återfinns i stadsdelarna Solberga, Västertorp, Rågsved, Sätra och Skärholmen.

Antal fastigheter: 130

Antal lägenheter: 8 303

Lägenhetsarea: 534 404

Medelstorlek, kvm: 64

Medelhyra kr/kvm jan 2016: 1 151

Lokalarea, uthyrbar: 54 623

Ekonomisk information

I Distrikt Sydväst varierar normhyrorna mellan 986 kronor per kvadratmeter och år i hustypen Sekelskifte och 1 483 kronor per kvadratmeter och år för nyproduktion. Räknat per kvadratmeter var intäkterna 1 109 kronor. Driftnettot per kvadratmeter låg på 531 kronor. 

Hustyp och normhyror i sydväst
Antal lgh Normhyra kr/kvm, januari 2016
Sekelskifte -1920 212 986
Klassicism 1920-1930 0
Funktionalism 1930-1940 1005 1 207
Folkhemmet 1940-1950 2 928 1014
Grannskapet 1950-1960 886 1022
Storskalighet 1960-1970 1 454 906
Kvartersstaden 1970-1980 592 1 096
Nymodernism 1990-2000 0
Nyproduktion 2000- 979 1 483

Underhåll

I Sydväst satsades totalt 263,7 miljoner kronor på underhållsåtgärder under 2015.

I Aspudden har vi byggt om en lokal för att skapa fler hyreslägenheter. För att göra boendemiljön tryggare har vi även installerat elektroniska låssystem i området.

I Solberga har vi utfört fasad- och takrenovering på höghuset vid Klacktorget.

I Västertorp har vi utfört byte av fem hissar i höghusen. På Skidvägen i Västertorp har vi installerat värmeåtervinning samtidigt som husen har fått nya tak. En ny tillgänglighetsanpassad tvättstuga har byggts på Vasaloppsvägen, samtidigt som en källar- och trygghetsupprustningar genomförts.

I Fruängen har fyra hus fått renoverade stammar och nya avlopp.

I Skärholmen har många satsningar gjorts på utemiljön. Större sättningar i stentrappan vid Skärholmens linbana har åtgärdats, och även stentrappan vid Ekholmsvägen, där det funnits trygghetsutmaningar sedan flera år, är åtgärdad genom bland annat byte av fallskyddsplattor. Sju hissar har under året bytts ut i området, och det befintliga elektroniska låssystemet som finns har byggts ut för att ytterligare generera trygga boendemiljöer.

I Rågsved har det stora arbetet med byte av friskluftsventiler, för att förbättra inomhusklimatet, fortsatt. Upprustning av det lokala centrumet Nyckelaxet har även påbörjats och tre hissar har bytts ut i området under året.

I Sätra, Skärholmen och Rågsved har åtgärder för att uppnå godkända radonvärden genomförts.

Ekonomisk information sydväst