Sydöst

Distrikt Sydöst består av Enskede, Skarpnäck och Farsta samt större delen av Årsta och Vantör. Stockholmshems bestånd omfattar främst hus i Hökarängen, Bagarmossen och Skarpnäck.

Antal fastigheter: 127

Antal lägenheter: 8 339

Lägenhetsarea: 512 501

Medelstorlek, kvm: 61

Medelhyra kr/kvm jan 2016: 1 104

Lokalarea, uthyrbar: 69 600

Ekonomisk information

I Distrikt Sydöst varierar normhyrorna mellan 914 och 1 492 kronor per kvadratmeter och år. Den lägsta normhyran har fastigheter byggda på femtio- och sextiotalet. Räknat per kvadratmeter var intäkterna 1 088 kronor. Driftnettot per kvadratmeter var 492 kronor i Sydöst. 

Hustyp och normhyror i sydöst
Antal lgh Normhyra kr/kvm, januari 2015
Sekelskifte -1920 0 0
Klassicism 1920-1930 0 0
Funktionalism 1930-1940 652 1 219
Folkhemmet 1940-1950 3 592 1011
Grannskapet 1950-1960 713 914
Storskalighet 1960-1970 1 375 928
Kvartersstaden 1970-1980 1 267 1 093
Nymodernism 1990-2000 60 1 344
Nyproduktion 2000- 244 1 492

Underhåll

I distrikt sydöst satsades totalt 249 miljoner kronor på underhållsåtgärder under 2015.

I Årsta har ett stort underhållsprojekt påbörjats under året, GrowSmarter. Ett sammarbetsprojekt med Stockholm stad.

Flera fastigheter i Hammarbyhöjden, Björkhagen och Hökarängen har underhållits avseende fönster och fasader och även i Bagarmossen har tak- och fasadrenoveringar utförts. Efter genomförda fasadarbeten har gårdsrenoveringar i samråd med hyresgäster påbörjats på några platser.

I Hökarängen har upprustning av källare och byte av liggande stammar gjorts.

På Byälvsvägen i Bagarmossen har ett antal underhållsarbeten pågått under året, bland annat renovering av utvändiga trappor, belysning och gårdar. På Byälvsvägen har vi även byggt tre nya tvättstugor med förbättrad tillgänglighet samt tillhörande miljörum.

Precis som i övriga distrikt har trygghetsåtgärder i form av porttelefoner installerats i ett antal fastigheter.

Ekonomisk information sydöst