Ledamöter 2015

Kadir Kasirga

Kadir Kasirga (S), Ordförande

Född 1975. Kriminalvårdare. I styrelsen sedan 2015.

Björn Ljung

Björn Ljung (L), Vice ordförande

Född 1962. Affärsutvecklingschef. I styrelsen 1999-2000, 2007-.

Ewa Carlsson-Hallberg

Ewa Carlsson-Hallberg (S)

Född 1957. I styrelsen sedan 2015.

Sara Pettigrew

Sara Pettigrew (MP)

Född 1979. I styrelsen sedan 2015.

Georgios Tsiroyannis

Georgios Tsiroyannis (V)

Född 1951. I styrelsen sedan 2015.

Joel Laurén

Joel Laurén (M)

Född 1989. Landstingsrådssekreterare. I styrelsen sedan 2015.

Stefan Svanström

Stefan Svanström (KD)

Född 1972. I styrelsen sedan 2015.

Börje L Eriksson

Börje L Eriksson (personalrepr. Kommunal)

Född 1954. Områdestekniker. I styrelsen sedan 2005.

Kristin Selander

Kristin Selander (personalrepr. Vision)

Född 1962. Verksamhetsutvecklare. I styrelsen sedan 2011.

Suppleanter 2015

Emilia Wikström Melin

Emilia Wikström Melin (S)

Född 1986. I styrelsen sedan 2015.

Tomas Vrcek

Tomas Vrcek (S)

Född 1974. I styrelsen sedan 2015.

Fotios Stathis

Fotios Stathis (MP)

Född 1966. I styrelsen sedan 2015.

Siluett

Gunilla Bhur (V)

Född 1952. Värderare. I styrelsen sedan 2015.

Billy Öst

Billy Östh (M)

Född 1949. Politisk sekreterare, kommunfullmäktige. I styrelsen sedan 2015.

Carl Cederschiöld

Carl Cederschiöld (M)

Född 1945. Civilekonom. I styrelsen sedan 2008.

Kerstin Fredriksson

Kerstin Fredriksson (L)

Född 1989. I styrelsen sedan 2015.

Anders Dahlgren

Anders Dahlgren, (personalrepr. Vision)

Född 1950. Projektledare Utemiljö. I styrelsen 1996 – 2011, 2014 -