Frågor om svar om Stockholmshyra

Svaren på de vanligaste frågorna om Stockholmshyra och vad det innebär för dig hittar du här.

Varför inför ni Stockholmhyra?

Dagens hyressättning är inte tydlig och konsekvent och inte heller tillräckligt anpassad för Stockholms förutsättningar. Med systematisk hyressättning blir hyressättningen tydligare och det blir också tydligt för hyresgästerna vad som påverkar hyran. Med Stockholmshyra kommer bostadsbolagen och Hyresgästföreningen också säkerställa att lika lägenheter har lika hyra.

Vad innebär Stockholmshyra för mig som hyresgäst?

Införandet av Stockholmshyra kommer att starta under 2020 och ske etappvis under en period om sex år. En lägenhet kommer med det nya sättet att sätta hyror kunna få antingen oförändrad (fryst) eller höjd hyra.

Vi och Hyresgästföreningen är överens om att som mest kan en lägenhet få 250 kronor i höjd månadshyra per år under de sex år systemet införs. Under införandet av Stockholmshyra kommer det även att precis som idag ske årliga hyresförhandlingar. När arbetet med Stockholmshyra är avslutat, någon gång 2020, kommer du att få information om hur din hyra kommer att påverkas.

Hur och när får jag reda på om min hyra kommer höjas eller inte?

Först kommer du att få en deklaration som beskriver din lägenhets olika egenskaper. Målet är att skicka ut dessa under nästa år. När vi och Hyresgästföreningen har slutit en förhandlingsöverenskommelse kommer vi att kunna berätta hur din hyra påverkas. Någon gång under 2020 blir det arbetet klart och du kommer att få information om hur din hyra påverkas.

Kommer jag att få min månadshyra höjd med 250 kronor per år?

I överenskommelsen med Hyresgästföreningen finns ett maxtak för hur mycket en månadshyra kan komma att höjas. Detta kommer inte att gälla alla lägenheter i vårt bestånd. I god tid innan de nya systemet börjar att gälla kommer du att få information om din hyra.

Vad kommer avgöra hyran?

Med Stockholmshyra är det fem olika egenskaper som kommer att avgöra hur hyran sätts:

  • Storleken. Antalet rum och kvadratmeter.
  • Lägenhetens standard. Om lägenheten är upprustad eller inte.
  • Standard på fastigheten. Om fastigheten är upprustad eller inte.
  • Läget och området.
  • Förvaltningskvalitet och service.

Arbetet med Stockholmshyra utgår från gällande lagstiftning. I arbetet har bolagen och Hyresgästföreningen även tittat på branschpraxis och nationella rekommendationer. Vi har genomfört en omfattande telefonundersökning med boende i Stockholm om vad de värderar i sitt boende. Vi har även tittat på lösningar och erfarenheter från ett 10-tal andra svenska städer som redan har infört systematisk hyressättning.

 

Om jag renoverat själv, kommer det att leda till höjd hyra?

En av egenskaperna som avgör hyran är lägenhetens standard, om lägenheten är upprustad eller ej. Med det menas om t ex köket eller badrummet är upprustat i samband med stambyten etc. Det avser inte om man renoverat själv, t ex tapetserat om eller lagt nya golv i sin lägenhet. Åtgärder man gjort själv påverkar inte hyran.

Kommer alla lägenheter att omfattas?

Nej, vissa fastigheter kommer att vara undantagna; hus som är byggda 2011 eller senare och kollektiv-, grupp- och studentbostäder. Även ett antal fastigheter som är hyressatta med så kallad presumtionshyra eller där Stockholmshem ensidigt satt hyran utan förhandling med Hyresgästföreningen är undantagna.

Vad händer med de årliga hyresförhandlingarna?

De årliga hyresförhandlingarna mellan partnerna pågår som tidigare, och sker utöver Stockholmshyra.