Ombildning till bostadsrätt

I Stockholmshems, och de andra kommunala bostadsbolagens ägardirektiv från Stockholms stad, finns ett uppdrag om att bereda möjlighet för boende i ytterstaden där allmännyttan har en dominerande ställning att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt. 

Berörda stadsdelar

De stadsdelar som kommer att omfattas av möjligheten att ombilda är Rinkeby, Grimsta, Husby, Hökarängen, Rågsved, Hässelby Gård, Fagersjö, Skärholmen, Bagarmossen, Västertorp och Sätra. Dessa stadsdelar är identifierade utifrån kriteriet att hyresrätten utgör mer än 60 procent av det totala bostadsbeståndet och att andelen allmännyttiga hyresrätter är större än andelen privata hyresrätter.

Tidsplan

Det är först när staden fattat de formella besluten om inriktning och ett erbjudande har gått ut till berörda boende som ansökningar börjar behandlas. Bedömningen är att det kommer att ske innan sommaren 2019.

Kriterier 

Ombildningar får ske i stadsdelar i ytterstaden där hyresrätten utgör mer än 60 procent av bostadsbeståndet och där andelen allmännyttiga hyresrätter är större än andelen privata hyresrätter. Om ombildningar gör att fördelningen i stadsdelen faller utanför dessa kriterier så kommer fortsatta ombildningar att stoppas. Alla ansökningar kommer därför att alltid prövas från fall till fall, utifrån den då aktuella fördelningen mellan upplåtelseformerna.

När direktiven för ombildningarna arbetas fram för formellt beslut kommer några undantag att definieras. Bland annat kommer inte nyproducerade bostäder och kulturhistoriskt värdefulla fastigheter omfattas av erbjudandet. 

Detta är de kriterier som är kända i nuläget. Mer information om kriterier kommer så snart staden fattat de formella besluten om ombildning, vilket beräknas ske före sommaren.

Ombildningar 2007-2013

Även under ett par mandatperioder på 2000-talet hade Stockholmshem ett ägardirektiv att erbjuda hyresgäster i ett antal utvalda områden möjligheten att ombilda till bostadsrätt. En förteckning över de fastigheter som såldes till bostadsrättsföreningar under åren 2007-2013 kan du se nedan.