Gröndal - Bottenstocken

Nya hus med studentlägenheter med vy från Gröndalsvägen

Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

Vi bygger 75 nya studentlägenheter i Gröndal som kommer att vara klara för inflyttning preliminärt hösten 2019. Det är en del i stadens satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2030 och skapa fler bostäder för studenter i områden med attraktiva lägen.

Husen kommer att byggas i kvarteret Bottenstocken 11 längs Gröndalsvägen intill våra tre befintliga smalhus från 1950-talet. Det blir tre fyravåningshus med 75 studentlägenheter, varav 73 ettor och 3 tvåor.

På bottenvåningen i varje hus kommer det finnas bland annat studierum, tvättstugor och barnvagnrum. Med lokaler och entréer mot Gröndalsvägen skapas förutsättningar för ett mer stadslikt och tryggt gaturum.

På gården blir det cykelparkering och 15 parkeringsplatser för våra hyresgäster.

När de förberedande markarbetena är klara börjar vi att bygga husen. Planerad inflyttning från hösten 2019.

Har du frågor om vår nyproduktion på Gröndalsvägen är du välkommen att höra dig till vår kundtjänst på 08-508 390 00.