Inflyttningen

Här hittar du frågor och svar om inflyttningen.

 

När får jag reda på fastställt inflyttningsdatum?

Senast tre månader innan inflyttning får du ett brev av oss med det fastställda datumet.

När får man nycklarna?

Vanligtvis finns vi på plats i trapphuset på inflyttningsdagen och delar ut nycklarna. Om dagen då hyresavtalet börjar gälla infaller på en helgdag brukar nyckelutdelningen ske närmaste vardag före/efter helgen.

Kan jag flytta in när jag fått nycklarna?

Så snart du har fått nycklarna väljer du själv när du vill flytta in.

Kommer alla att flytta in på samma dag?

För att det inte ska bli alltför många som flyttar in samtidigt delas nyckelutlämningen upp i flera tillfällen. Omkring 5-8 lägenheter brukar flytta in vid samma tillfälle. Senast fyra veckor innan inflyttningen får du information om aktuell dag och tid för nyckelutlämning för just din lägenhet.

Kommer det att finnas hisstider?

Nej, vi organiserar inga hisstider eftersom vi ser till att begränsa antalet lägenheter som flyttar in vid samma tillfälle.  

Var parkerar jag under inflyttningsdagen?

Vid varje inflyttningstillfälle försöker vi lösa möjligheten att komma fram med flyttbilar och parkeringsfrågan på bästa sätt. Ofta är möjligheterna att parkera nära huset begränsad så länge närområdet är en byggarbetsplats.  Följ gällande parkeringsbestämmelser.

Kommer gården att vara klar vid inflytt?

Vanligtvis är planteringar och grönytor det sista som ställs iordning när vi bygger nya hus. Om inflyttningen sker på vintern kan det dröja till nästa sommar innan marken blir iordningsställd.

Kan jag få fler namn på dörren?

Ja, kontakta kundtjänst på 08-508 39 000.