Första tiden i nya bostaden

Här hittar du några frågor och svar angående den första tiden i din nya lägenhet.

 

Hur anmäler jag fel i lägenheten?

För att anmäla fel i din nya lägenhet vill vi att du ringer vårt direktnummer för felanmälan i nyproduktion på telefon 08-508 39 025 eller skickar ett mail till oss på nybyggnad@stockholmshem.se

Vad händer under besiktningen efter inflyttningen?

Omkring tre månader efter att du har flyttat in kommer vi på besök för att göra en besiktning. Då har du möjlighet att ta upp frågor och synpunkter angående din lägenhet. Eventuella fel anmäler du givetvis vartefter de upptäcks eller uppstår.

När får jag första hyresavin?

Din första hyresavi får du vid kontraktsskrivningen. Behöver du en ny avi kontaktar du vår kundtjänst på telefon 08-508 39 000. Om du vill se ditt OCR-nummer kan du gå in på Min lägenhet. Dit kan du gå direkt efter inflyttningen oavsett om hyran är betald eller inte.  

Hur tecknar jag ett abonnemang för elen i min nya lägenhet?

Vi tecknar ett abonnemang hos Fortum åt alla nya hyresgäster så att det finns tillgång till el vid inflyttningen. Du kommer att få ett välkomstbrev från Fortum i samband med inflyttningen och sedan är det upp till dig om du vill välja en annan elleverantör.

Hur beställer jag bredband/telefoni?

Läs mer om hur du får igång ditt bredband och telefoni i Bredbandsguiden. Om du har frågor om ditt bredbandsnät, kontakta kundtjänst på telefon 08-508 39 000.