Min lägenhet

De här sidorna är för dig som bor hos Stockholmshem. Här finns information om just din lägenhet och bostadsområde, samt de tjänster som kräver inloggning. Du hittar även status för din hyra, ditt OCR-nummer och liknande.

Logga in med:
- personnummer (tolv siffror) utan bindestreck eller avtalsnummer (nio eller tio siffror) och
- PIN-kod (fyra siffror)

Uppgifterna finns på din hyresavi eller e-faktura varje månad. Du kan logga in från och med det datum som du flyttar in.

Välj inloggningssätt nedan