Vanliga frågor och svar

Jag har nio månaders uppsägning, kan jag flytta efter nio månader?

Nej. Hyrestiden är den tid du har avtalat om att hyra lokalen. Är hyrestiden till exempel tre år så kan du flytta tidigast till det datum som är angivet som hyrestidens slut i avtalet. För att flytta vid detta datum måste du säga upp avtalet senast nio månader före hyrestidens slut. Gör du inte det löper avtalet i ytterligare tre år.

Får jag överlåta lokalen?

Du som bedriver förvärsverksamhet kan ha rätt att överlåta hyresrätten till lokalen i samband med att du överlåter verksamheten. Hyreslagen säger att du ska ha hyrt lokalen i tre år för att ha rätt att överlåta den. För att ha rätt att överlåta lokalen tidigare än tre år krävs synnerliga skäl för att få godkännande.

Behöver man skriva om avtalet om man byter från enskild firma till AB?

Har du enskild firma är det du som fysisk person som är hyresgäst. Om verksamheten övergår att drivas som ett aktiebolag måste du kontakta vår lokaluthyrning för att få överlåta hyresavtalet till aktiebolaget. En sådan överlåtelse kan innebära sämre säkerhet för oss som hyresvärd, vi kan därför komma att kräva borgen eller annan säkerhet för att godkänna överlåtelsen.

Får jag ändra verksamhet i min lokal?

För att bedriva någon annan verksamhet än den som står i hyresavtalet måsta du ha godkännande från Stockholmshem. I vissa fall krävs också godkännande från myndigheter. Även med ett godkännande från Stockholmshem är det alltså inte garanterat att du får ändra verksamheten. Ta kontakt med din kundförvaltare innan du börjar ändra din verksamhet.

På min hyresavi ser jag att jag betalat för ett indextillägg. Vad är det?

För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen brukar lokalhyrorna oftast justeras med utgångspunkt från förändringar av Konsumentprisindex (KPI). KPI faställs av Statistiska Centralbyrån. När avtalet tecknas kommer man överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Efter ett år jämförs basindex med det nya KPI och med samma förhållande justeras hyran.

Varför har min lokal kvartalshyra?

Kvartalshyra är praxis i lokalbranschen och vi har det i så gott som alla lokalhyresavtal.

Hur gör jag med soporna från lokalen?

Det är du som hyresgäst som ska förvara och forsla bort soporna från lokalen. Det gäller både hushållssopor och grovsopor. Det är inte tillåtet att lägga sopor i bostadshyresgästers sopnedkast/soprum. På Renhållningsförvaltningen kan du få information om vilka företag som hämtar sopor i ditt område.

Min lokal är sliten och jag vill ha den uppfräschad. Vem står för det?

Det är du som hyresgäst som ansvarar för och bekostar allt inre underhåll när det gäller ytskikt (golv, väggar, tak). Även för installationer/utrustning som du själv tillfört, eller som Stockhomlshem ordnat men som du själv betalat för, ligger ansvaret för underhåll på dig som hyresgäst.

Får jag ändra planlösningen i min lokal?

Alla ombyggnader, ändringar och kompletteringar som du vill göra i lokalen ska godkännas av Stockholmshem. I vissa fall krävs också godkännande från myndigheter, empelvis bygglov. Ta kontakt med din kundförvaltare innan du påbörjar några arbeten.

Jag har haft inbrott och fått skador på entrén, får jag hjälp med det?

Det är du som hyresgäst som ansvarar för skador på glasrutor och entrédörrar. Tänk på att det är viktigt att du har en företagsförsäkrning om olyckan eller tjuven är framme!

Jag har problem med fel i lokalen och behöver hjälp, var vänder jag mig?

De saker som Stockholmshem har underhållsansvar för ska du anmäla till kundtjänst. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken Kontakt på startsidan.

Jag vill sätta upp en skylt på fasaden, hur gör jag?

Du måste samråda med din kundförvaltare innan du får sätta upp en skylt. I vissa fall har vi särskilda skyltprogram och då ska det följas. Även att sätta upp markiser, antenner etc kräver Stockholmshems tillstånd.

Jag vill hyra en lokal för fest eller möte, var vänder jag mig?

Stockholmshem har inga sådana lokaler. Söker du en lokal för möten, barnkalas eller fest, kontakta din lokala hyresgästförening på telefon 0771-443443. Du kan också kontakta Stockholms stad som hyr ut fest- och möteslokaler på telefon 08-508 275 10 eller via Stockholms stads webbplats.