Uppsägning av lokal

Det finns två olika typer av uppsägningar, uppsägning för villkorsändring alternativt uppsägning för avflytt.

När du gör en uppsägning så måste det tydligt framgå vilken typ av uppsägning du gör. Det går endast att göra en av typ av uppsägning, villkorsändring eller avflyttning.

Följande ska framgå i din uppsägning

 • Fastighetsägarens namn
 • Lokalens adress
 • Hyresavtalets avtalsnummer
 • Ange om uppsägningen avser avflytt eller villkorsändring
 • Vid uppsägning för avflytt:
  - Kontrollera i ditt nuvarande avtal hur lång uppsägningstid du har.
  - Ange vilket datum du avser att vara avflyttad från lokalen.
 • Vid uppsägning för villkorsändring
  - Kom i håg att ange de villkor ni önskar skall gälla framöver för en fortsatt diskussion/förhandling.
 • Uppsägningen skall undertecknas av behörig firmatecknare

På avtalets förstasida framgår avtalets löptid respektive uppsägningstid.

Kom även ihåg att säga upp förrådsavtal, parkeringsavtal osv om det finns i anslutning till den lokal du flyttar från. Uppsägning av dessa avtal sker på samma sätt som för hyresavtalet.