Västerort

Balkong på hus i kv Kvarnhagen i Hässelby

Västerort benämns den del av Stockholms kommun som ligger väster och nordväst om innerstaden. I västerort bor drygt 213 000 invånare, med ett snitt på 2,3 personer per bostad vilket är det högsta i Stockholms stad. 

Ytterområdena var under 1700-talet och 1800-talet trädgårds- anläggningar som drevs som jordbruk. Under 1900-talet växte Bromma och kringliggande områden fram, till en början med småhus men senare även med flerfamiljshus. Stora delar av västerort är resultatet av 1960- och 1970-talens miljonprogram. I Hässelby är stora delar av bebyggelsen från 1980-talet.   

Totalt finns drygt 100 000 bostäder i västerort. Andelen småhus och kommunala hyresrätter är högre än i innerstaden och söderort då var fjärde bostad här utgörs av småhus. Andelen bostadsrätter är emellertid lägre. Merparten av bostäderna är byggda mellan 1951 och 1980. En tredjedel av alla bostäder är tvårumslägenheter och tillsammans med trerumslägenheterna utgör de närmare hälften av det totala antalet bostäder.