Nyproduktion Folkparksvägen


Illustration: White arkitekter

Stockholmshem planerar att bygga 80 hyresrätter längs Folkparksvägen i Solberga. Det är en del i Stockholms stads satsning att bygga 140 000 nya bostäder till 2030. Folkparksvägen ska utvecklas till en stadsgata med nya bostäder och ökad service som på ett naturligt sätt knyter samman Telefonplan och Älvsjö.

Vi planerar att bygga två fyravåningshus med totalt 80 hyresrätter, mestadels mindre bostäder, i kvarteret Karneolen sydväst om korsningen Folkparksvägen-Kristallvägen. Det blir Stockholmshems första fastigheter enligt konceptet Stockholmshus, en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals nya hyresrätter i Stockholm. Husen kännetecknas av god arkitektur med en utformning som ansluter till Stockholms bostadsbyggnadstradition med högt ställda krav på hållbarhet.

Byggstart är planerad till våren 2019. Inflyttning preliminärt från 2021.

Lägenheterna förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling: bostad.stockholm.se eller telefon 08-785 88 30.

Mer information
Har du frågor om vår planerade nyproduktion i Solberga är du välkommen att höra dig till vår kundtjänst på 08-508 390 00.