Underhåll och hållbarhetsinvesteringar

Byggskylt energieffektivisering

Helhetsgrepp för underhåll och hållbarhetsinvesteringar

Stockholmshems hus i Hökarängen är av den åldern att de behöver renoveras. De flesta fastigheter har nyligen genomgått stambyte och fått nya badrum.

För de renoveringar som återstår ska vi ta ett helhetsgrepp och ta fram ett program för vad som behöver göras. Det handlar om att se över fasader, ventilation, utveckla grönytorna och att energieffektivisera utan att förstöra de kvaliteter som finns i arkitekturen.

Att tilläggsisolera fasaderna på husen från 50-talet är inte ett alternativ om man vill behålla den fina arkitektur som finns i Hökarängen. Istället arbetar vi med att isolera vindar och annat som gör att husen använder mindre energi.

Värmeåtervinning

För att ta in våra fastigheter från 50-talet till 2000-talet arbetar vi mycket med energiuppgraderingar av dem. Ett stort arbete är att återvinna värmen från  ventilationsfrånluften.

Den varma frånluften från våra lägenheter skickas in i en värmeväxlare som överför energin till vattnet i radiatorerna och till varmvattnet vi får ur kranarna. På det sättet tar vi tillvara på energi som vi tidigare bara släppt rakt ut ur husen.

Nya avfallslösningar

En förändring av de avfallslösningar som finns i Hökarängen behövs både ur arbetsmiljösynpunkt för de som hämtar avfallet och för att förbättra servicen för våra hyresgäster. En del i detta är att prova lösningar för att samla in matavfall. I ett antal områden har bottentömmande kärl för matavfall installerats och samtidigt har hyresgästerna fått tillgång till nya större miljörum med fler fraktioner.

Ett antal hundra lägenheter har ingått i Trafikkontorets försök med insamling av matavfall med optisk sortering. Det innebär att man använder påsar med olika färger, en påse för matavfall och en annan påse för övrigt hushållsavfall. Båda påsarna kastas i samma behållare och sorteras sedan med hjälp av optisk sortering efter tömning.

I delar om Hökarängen kommer kärlskåp som tidigare använts för tidningar/pappersinsamling konverteras till kärl för insamling av matavfall.