Satsning på konstnärlig verksamhet

Konstnärlig profilering

Förutom en arkitektur och stadsplanering som är mycket intressant finns det också mycket konstnärlig verksamhet i Hökarängen. Här finns en konsthall, ateljévåningar och ett flertal boende som är verksamma inom konst och musik. Flera av dem vill dessutom bidra till områdets utveckling och skapa en mer levande stadsdel.

Samtliga skolor i Hökarängen har klasser med kulturinriktning,  Hökarängsskolan och Skönstaholmsskolan har musikklasser och i Tobaksområdet ligger Martinskolan som är en waldorfskola.

Det finns en stor potential i att skapa ett konstkluster i Tobaksområdet. Dels kan verksamheter stötta varandra genom att förbättra de sociala nätverken och dels så kan publik verksamhet inom konst dra till sig fler besökare till området.

20 nya lokaler för konstnärer

Stockholmshem har sedan tidigare hyrt ut lokaler till ett antal konstnärer, främst i Tobaksområdet. Ytterligare 20 lokaler har vikts för konstärlig verksamhet. Några av konstnärerna som hyr lokal har publik verksamhet som bidrar till att göra området levande på dagtid.

I samband med t ex Hökarängens dag har många av konstnärerna haft öppna ataljéer och konstutställningar.

Många andra kreativa verksamheter har lockats till Hökarängen tack vare satsningen på konstnärslokalerna.