Fördjupad miljösatsning


Fördjupad miljösatsning inom Hållbara Hökarängen

I arbetet med Hållbara Hökarängen märkte vi att det fanns ett stort intresse för hållbarhetsarbet och miljöfrågor bland boende och verksamma i Hökarängen.

Det engagemanget ville vi ta vara på och startade ett nytt projekt inom ramen för Hållbara Hökarängen, en fördjupad miljösatsning där vi ville se hur långt det är möjligt att minska användningen av energi och andra resurser tillsammans med de som bor och jobbar här. Projektets arbetsnamn var Ett resurseffektivt Hökarängen.

Det är människorna som spelar roll

När vi som fastighetsägare förvaltar och rustar upp våra hus satsar vi, förutom på att husen ska hålla länge och se fina ut, mycket på att husen ska bli energisnåla.

Hus är dock inte bara hus, det är hem också. Det kan vara lätt att glömma bort människorna som bor och verkar i ett område, och att det i hög utsträckning är just de som betyder något för hur långt man kan nå för att minska påverkan på miljön. För det är ju vi människor som förbrukar resurser som el och vatten, kastar sopor och transporterar oss till och från våra hem.

I vår miljösatsning arbetade vi utifrån frågan: ”Hur kan vi som fastighetsägare, tillsammans med boende och verksamma i Hökarängen, samverka för att minska användningen av energi och andra resurser?”.

Projektidé

Projektet syftade till att skapa inspirerande och repeterbara exempel på hur resurseffektivitet kan ske inom en stadsdel genom att involvera och aktivera de människor som bor och/eller arbetar där. Under projektets gång hade vi forskare med för att utvärdera effekten av det som genomförts.

Några av de frågor vi arbetat med är: bilpool, odling, återbruk, avfall, klimatsmart matlagning och energieffektivisering. Vi har hållit workshops, seminarier, studiecirklar och inspirationskurser. Utgångspunkten i våra delprojekt har varit sådant som boende och verksamma i Hökarängen har intresserat sig för och engagerat sig i.

Projektfakta

Projektnamn: Ett resurseffektivt Hökarängen (del 2 av Hållbara Hökarängen)

Projektpartners: Stockholmshem, Sustainable Innovation, Stockholm Environment Institute. Ekonomiskt bidrag från Energimyndigheten.

Projekttid: Oktober 2012 - juni 2015

Syfte: Att hitta hållbara lösningar för att minska användningen av energi och andra resurser.