Hållbara Hökarängen

Hållbara Hökarängen - ett utvecklingsprojekt inom Stockholmshem för att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Hökarängen.

Collage Hållbara Hökarängen

Projektet Hållbara Hökarängen startades i februari 2011 och avslutades i juni 2015. Under projekttiden har vi arbetat med många olika delprojekt. 

Arbetet har skett i nära samarbete med lokala aktörer; föreningar, företag och engagerade privatpersoner. De aktiviteter och delprojekt vi drivit har byggt på idéer och förslag från boende och verksamma i Hökarängen, det har varit utgångspunkten i vårt arbete.

Läs mer om de olika delarna av Hållbara Hökarängen via länkarna nedan.

Projektets olika delar:

Hela projektet finns dokumenterat i boken "Hållbara Hökarängen - en dokumentation om ett utvecklingsprojekt" som  finns att köpa på Bokus och Adlibris. Du kan även titta på en film om projektet via länken nedan. 

För den fördjupade miljösatsningen finns en forskarrapport med utvärdering och slutsatser av resultatet. Rapporten finns att ladda ner hos Stockholm Environment Institute.