Frågor och svar

Vad har Stockholmshem gjort i Bagarmossen?
Stockholmshem startade 2014 upp ett nytt stadsdelsprojekt som heter Bagarmossen SmartUp – tillsammans för en levande stadsdel. Projektet var en satsning på Bagarmossen för att stötta en hållbar och levande stadsdel.

Varför startade Stockholmshem ett projekt i Bagarmossen?
Vi har ca 5000 hyresgäster som bor i Bagarmossen. Vi har också lokaler i centrum. Vi vill att alla ska trivas ännu bättre och att de ska känna att det är välkomnande, bekvämt och tryggt att bo här. I Bagarmossen finns massor av kvalitéer och ett stort engagemang och intresse för området och hållbarhetsfrågor som vi vill bygga vidare på.

Varför driver Stockholmshem ett sånt här projekt?
Vi vill vara en seriös och aktiv förvaltare som ser helhetsbilden i våra områden. Vi jobbar med stadsutveckling och hållbarhetsfrågor både ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Hur har Stockholmshem gått tillväga?
Stockholmshem har varit engagerade i Bagarmossen i många år.
2012 genomfördes en Boendedialog för att fånga upp förbättringsområden från de boende. Den dialogen blev en av utgångspunkterna för projektet. Vi fortsatte att lyssna, ställa frågor och prata med bagisborna för att fånga upp den kreativitet och de idéer som fanns för att utveckla projektet vidare.

Projektet avslutades 2017.

Hur arbetade ni med projektet?

Inom ramen för projektet Bagarmossen SmartUp jobbade vi med satsningar inom tre områden:

  • ett levande centrum
  • stadsodling
  • entreprenörer och kreativitet

Vad innebär det konkret? 

  • Vi jobbade med lokala entreprenörer för att stötta hållbara livsstilar i Bagis.
  • Vi satsade på stadsodlingen, öppnade upp nya odlingsytor, arrangerade kurser i stadsodling och jobbade tillsammans med lokala aktörer för att utveckla odlingen.
  • Vi undersökte hur bagisborna upplevde utbudet och miljön i centrum.
  • Vi öppnade ett projektkontor på Lillåvägen 59 – bakom biblioteket. Där vi fanns på plats och alla som ville kunde titta förbi med idéer eller bara ta en kopp kaffe. 

Vem ska jag kontakta för att få veta mer?
Projektledaren heter Tobias Lind, det går bra att mejla på tobias.lind{@}stockholmshem.se.