Bagarmossen Smartup

- Tillsammans för en levande stadsdel

Under hösten 2014 startade Stockholmshem upp ett nytt projekt där lokal kreativitet och samhörighet tas tillvara som ett effektivt verktyg för en positiv stadsdelsutveckling i Bagarmossen. Tillsammans med lokala aktörer, företag och entusiaster vill vi ta tillvara idéer som främjar hållbar utveckling för Bagisbor och för Bagarmossen i stort.

Projektet har syftat till att stötta och sätta fart på lokala processer som kan bidra till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i området. Genom att använda lokal kompetens och gå från idé till handling i stadsplaneringen kan vi bidra till att Bagarmossen utvecklas hållbart och inspirera andra aktörer och stadsdelar.

Projektet avslutades 2017. Har du specifika frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Tobias Lind, tobias.lind{@}stockholmshem.se.

Broschyren om Bagarmossen Smartup

Läs mer i broschyren om projektet.

Bagarmossen SmartUp finansieras av Stockholmshem och drias i nära samarbete med bagisbor, stadsdelsförvaltningen, föreningar och kulturliv m.fl.